forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

tezcan_atakliAhmet Tezcan'la Can Atakl? Habertürk'teki Haber Analiz program?nda Türkiye'nin son günlerde tart??ma konusu olan d?? politikas?n? masaya yat?rd?. ?srail ve Türkiye aras?nda ya?anan gerilimin görü? ayr?l?klar?n? da keskinle?tirdi?i görüldü...


Tezcan Türkiye'nin d?? politas?n?n iyi yönetildi?ini ve Birli?mi? Milletler Güvenlik konseyindeki Hay?r oyunun do?ru oldu?unu savunurken, Atakl? ise Türkiye'nin ?srail ve Amerika'yla ya?ad??? krizin iyi olmad???n? savundu. Atakl? ayr?ca Türkiye'nin ?ran'? savunmas?n?n da yanl?? oldu?unu söyledi...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri