forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

radikallRadikal’in Do?an Gazetecilik bünyesinden ayr?l?p Hürriyet çat?s? alt?na girmesiyle Referans ile birle?me çal??mas? ard?ndan son ad?m  at?ld?. Gazetenin genel yay?n yönetmeni ?smet Berkan görevden ayr?l?yor yerine Referans ve Hürriyet yazar? Eyüp Can geliyor...

 

 

Medyaradar.com'un haberine göre, yeni yap?lanma ?öyle olacak... 

-Yeni gazetenin ad? Radikal olarak devam edecek.

-Ama logosunun yan?na Referans da eklenecek.

-?ki gazetenin personel kadrosundan sinerji yarat?p, 1+1 ile 3 elde edilmesi hedefleniyor.

-Gazete, Avrupal?lar?n ’Ekonomi-Politik’ dedi?i çizgide yay?n yapacak.

-Gazete beyaz içerikli eskinin Yeni Yüzy?l tarz?nda bir mizanpaja sahip olacak. Eyüp Can, ?imdiden içerik ve mizanpaj eskizlerine ba?lad?.

-Tiraj olarak 100 bin civar? bir sat?? ama etkinlik olarak daha yukar?s? hedefleniyor.

- Analiz yaz?lar, tart??ma sayfalar? ve d?? dünya ile ortak ekonomi gündemi sayfalarda geni? yer bulacak.

-?? dünyas? ve genç okurlar? gazeteye çekecek disiplin ba?l?klar? haz?rlan?yor. Bili?im, çevre, spor ekonomisi ve stil sayfalar? bunlardan ba?l?calar?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri