forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

soru_isareti_gazeteGeçti?imiz hafta, bas?nda en çok haber olan gazete, en çok haber olan kö?e yazar? ve en çok haber olan televizyon kanal? belli oldu. MTM'nin verilerine göre, Hürriyet, ?lhan Selçuk ve ATV kategorilerinde ilk s?rada yer ald?... Radikal’in popülaritesi artt?!

Geçti?imiz hafta, bas?nda en çok haber olan gazete Hürriyet olurken, Radikal gazetesi de bas?ndan  ilgi gördü. Referans gazetesi ile birle?ece?i yönündeki haber Radikal'e ilgiyi art?rd?...

No
Gazete Ad?
Haber/Yaz? Adedi
1
Hürriyet
171
2
Radikal
150
3
Milliyet
124
4
Zaman
118
5
Cumhuriyet Gazetesi
106
*MTM Medya Takip 28 Haziran -4 Temmuz 2010 tarihlerinde, bas?nda yapt??? haber takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

Selçuk’un ölümünün yank?s? sürüyor…

28 Haziran-4 Temmuz haftas?nda, bas?nda en çok haber olan gazeteci yazar, önceki hafta ya?am?n? yitiren ilhan Selçuk oldu. Usta gazetecinin ölümü geçti?imiz hafta boyunca yank?s?n? sürdürdü.

No
Kö?e Yazar?
Haber/Yaz? Adedi
1
?lhan Selçuk
119
2
Ay?e Arman
80
3
Ertu?rul Özkök
37
4
R?dvan Dilmen
37
5
Ahmet Hakan Co?kun
29
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 28 Haziran -4 Temmuz 2010  tarihlerinde, bas?nda yapt??? haber takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.


ATV yeniden zirveye ta??nd?

28 Haziran-4 Temmuz haftas?nda, gazete ve dergi sayfalar?nda en s?k boy gösteren TV kanal? ATV oldu. Geçti?imiz haftalarda zirveyi Kanal D’ye kapt?ran kanal, geçti?imiz hafta zirvedeki yerine geri döndü.

No
TV Kanal?
Haber / Yaz? Adedi
1
ATV
519
2
Kanal D
510
3
Star TV
461
4
Show TV
395
5
NTV
352
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 28 Haziran-4 Temmuz 2010 tarihlerinde, bas?nda yapt??? haber takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

En medyatik i? adam? kim oldu?

Geçti?imiz hafta, bas?nda en çok haber olan i? adam? kim oldu? Hangi i? adamlar? bas?n?n yak?n markaj?nda yer ald?, hangileri bas?ndan daha az ilgi gördü?

No
?? Adam? / Kad?n?
Haber/Yaz? Adedi
1
Rahmi Koç
90
2
Mustafa Koç
79
3
Bülent Eczac?ba??
62
4
?enol ?ankaya
55
5
Ersin Özince
44
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 28 Haziran -4 Temmuz 2010  tarihlerinde, bas?nda yapt??? haber takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri