forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

onder_aytacTaraf Gazetesi, kö?e yazarlar? Polis Akademisi Ö?retim Üyesi Önder Aytaç'?n gazetedeki yaz?lar?na bir süre ara verdi?ini aç?klad?.

 

Aytaç, "Kararda Abdullah Öcalan ve PKK ile ilgili yaz?lar?m?n ve de?erlendirmelerimin etkili oldu?unu söyleyebilirim" dedi ve Cemil Bay?k'?n kendisini tehdit etti?ini anlatt?.

Konuyla ilgili Haberturk.com'a aç?klama yapan Önder Aytaç ?unlar? söyledi:

"?li?i?im tam olarak kesilmedi ama yaz?lara ara verme karar? al?nd?. Benim Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerim ve PKK'n?n derin yap?larla ili?kileri oldu?u yönündeki de?erlendirmelerim örgütü k?zd?rd?. Cemil Bay?k, "APO öldürülsün diyenlere sesleniyorum; kimin öldürülece?i belli olmaz" diye beni tehdit etti. Son dönemdeki yaz? ve de?erlendirmelerim sonras?nda örgüte yak?n kaynaklarda yaz?l?p çizilenler tabii ki önemli. Karar?n al?nmas?nda etkili oldu?u söylenebilir. ?imdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra aç?klama yapaca??m."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri