forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

MESLEK ÖRGÜTLERİ 'GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK' PLAFTORMU OLUŞTURDU

Aktif .

  TCK’nın basın ve iletişim özgürlüğüyle ilgili “sakıncalı hükümleri” tartışmak için toplanan basın meslek örgütleri “Gazetecilere Özgürlük Platformu” ve “Eylem Komisyonu” oluşturulması kararını aldı.

BİZİM GAZETE- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) bir araya gelerek  “Gazeteciler adil yargılansın” diyen basın meslek örgütleri bu kez Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) basın ve iletişim özgürlüğüyle ilgili “sakıncalı hükümleri” tartışmak için Basın Konseyi’nin ev sahipliğinde İstanbul'da toplandı.

Basın meslek örgütleri toplantıda “Gazetecilere Özgürlük Platform’u” ve “Eylem Komisyonu” oluşturulması kararını aldı. Toplantıda TGC Başkanı Orhan Erinç, gazetecilerle ilgili yargılamaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığına bur kez daha dikkat çekti.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından alınan kararları açıklayan TGF Başkanı Atilla Sertel, “Basın meslek örgütleri olarak düşüncelerinden, söylemlerinden ve yazılarından ötürü hiç bir gazetecinin tutuklanmasını istemiyoruz” dedi. İlk kez bu kadar geniş katılımlı bir toplantıda basın meslek örgütlerinin bir araya geldiğinin altını çizen Sertel, toplantıda, “Gazetecilere Özgürlük Platformu” oluşturulmasının karar altına alındığını, bunun yanı sıra bir eylem komisyonu kurulduğunu ve toplantıya katılan meslek örgütlerinin bu eylem komisyonunun içinde yer alacağını söyledi.

PLATFORMUN İLK BAŞKANI ORHAN ERİNÇ OLDU

Sertel, gazetecilere özgürlük platformunun dönem başkanlığını Eylül-Ekim ayları arasında TGC Başkanı Orhan Erinç, Kasım-Aralık aylarında Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, 2011 yılından itibaren Ocak-Şubat aylarında TGF Atilla Sertel, Mart-Nisan aylarında TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, Mayıs-Haziran aylarında Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Ferai Tınç, Temmuz-Ağustos aylarında da ÇGD Başkanı Ahmet Abakay'ın yürüteceğini belirtti.

PLATFORM DÜZENLİ TOPLANACAK

Bu eylem komisyonunun başkanlar düzeyinde düzenli olarak toplanarak, gazetecilerin özgürlük kampanyasını örgütlü bir şekilde yürüteceğini belirten Sertel,

TGS ve G-9 Platformu’nun başlattığı “Gazetecilere Özgürlük”  imza kampanyasına destek verdiklerini vurguladı.  Sertel, kampanyanın sonunda tutuklu gazetecinin kalmaması yolunda toplanan imzaların Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı ve diğer yetkili organlara ulaştırılacağını söyledi.

Basın meslek örgütlerinin gazetecilerin özgürlüğü konusunda bütün iyi niyetleriyle çağrıda bulunduklarını ifade eden Sertel,  “Diyoruz ki; tutuklu gazeteciler derhal serbest bırakılsın, özgürlüklerine kavuşturulsun ve eğer yargılama sürecekse tutuksuz olarak sürsün. Biz gazeteci arkadaşlarımızın her anlamda yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu toplantıya katılmayan diğer meslek örgütlerini de bu platform içinde yer almaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Sertel, bir gazetecinin “1 Eylül'de ıslak imza duruşması olacak, o duruşmada yargılananlar arasında gazeteciler de var. Meslek örgütleri olarak oraya katılımınız olacak mı?” sorusuna bundan sonraki çalışmaları dönem başkanı ve komitenin kendi arasında toplantı yaparak örgütlü bir şekilde çalışmanın yürümesi için alacağı kararlar doğrultusunda hareket edecekleri karşılığını verdi.

TOPLANTIYA 14 MESLEK ÖRGÜTÜ KATILDI

Toplantıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Ercan İpekçi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Atilla Sertel, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Basın Konseyi Genel Sekreteri Oktay Huduti, Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Ferai Tınç ve Genel Sekreteri Yurdanur Atadan, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı Ahmet Abakay, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya, Gazete Sahipleri Derneği Genel Sekreteri Rüştü Bozkurt, Haber-Sen Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Demir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Ekber Yıldırım, Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği Başkanı Ali Tarık Hatipoğlu, , Türkiye Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı İlyas Namoğlu, Medya Etik Konseyi Başkanı Halit Esendir ile Profesyonel Haber Kameramanları Derneği temsilcileri katıldı.

14 basın örgütünün katıldığı toplantının açılışında konuşan Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, TGC ev sahipliğinde 18 Ağustos’ta ilk toplantının yapıldığını ve o toplantıda Silivri'de bulunan meslektaşlarının durumunu ön plana alan bir işbirliği anlayışında mutabık kaldıklarını söyledi.

Bunun üzerine 20 Ağustosta Silivri'ye giderek meslektaşlarına verdikleri desteği dile getirdiklerini ifade eden Ekşi, o toplantıda alınan kararın gereği olarak bir araya geldiklerini ifade etti.  Basın ve ifade özgürlüğünü temel alan sorunların işbirliğiyle masaya yatırılmasına gerektiğine işaret eden Ekşi, birçok gazeteci hakkında dava açıldığını anımsattı.  Ekşi, 2005 yılında çıkartılan TCK'nın belirli hükümlerindeki sakıncaların basın meslek örgütlerince dile getirilmesine rağmen siyasi iktidar tarafından dikkate alınmadığını ifade etti. Oktay Ekşi, toplantıda TCK'nın “sakıncalı hükümlerinin” yanı sıra mevzuatta başka ele alınmayan eksikler varsa bunların da ele alınıp, demokratik bir toplumun, demokratik hukuk devleti kurallarına uygun hale nasıl getirilebileceğini tartışacaklarını belirtti.  Daha geniş kapsamlı tartışmanın birinci adımı olarak burada olduklarını vurgulayan Ekşi, bu konuda daha önce TGC, TGS ve Basın Konseyi tarafından hazırlanmış raporlar bulunduğunu ve bunların çalışmanın temelini oluşturacağını söyledi.

GAZETECİLER ADİL YARGILANSIN

18 Ağustos 2010 tarihinde; TGC’nin Cağaloğlu’ndaki binasında yapılan toplantıda gazetecilerin adil yargılanmasını isteyen ve tutukluluk süresinin cezalandırmaya dönüşmesine tepki gösteren basın meslek örgütleri tutuklu gazeteciler için AİHM standartlarına uygun bir uygulama talep eden deklarasyon yayınlamıştı.   Toplantıya katılan örgütlerin temsilcileri 20 Ağustos 2010 tarihinde Silivri‘de Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’ın da yargılandığı duruşmayı izlemiş ve gazeteciler için adil yargılanma standartlarına uygun bir uygulama beklediklerini bir kez daha belirtmişlerdi.

Türkiye’de şu anda cezaevlerinde 47 gazeteci ve basın çalışanı tutuklu yargılanıyor. Tutuklu yargılamalar dışında halen gazetecilerle ilgili 700’den fazla ceza ve tazminat davası mahkemelerde görülüyor. TCK’da basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan 27 hüküm bulunuyor. Bunların arasında özellikle “hakaret” başlıklı 125’inci, “gizliliğin ihlali” başlıklı 285’inci ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” başlıklı 288’inci maddeler, gazeteciler hakkında mahkumiyet kararları verilmesinde ön sırayı alıyor. Terörle Mücadele Kanunu’nda ise özellikle 6 ve 7’nci maddeleri gazeteciler aleyhine yoğun olarak kullanılıyor.

DKM ARŞİVİ