forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

oral_calislarGazeteci Yazar Oral Çal??lar, CNN Türk canl? yay?n?nda CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu için, ''Oyunu kullanamayan zavall? adam'' tabirini kulland?.Referandum sonuçlar?n?n de?erlendirildi?i CNN Türk'deki Ahmet Hakan'?n program?na kat?lan gazeteci Çal??lar, program esnas?nda K?l?çdaro?lu'nun aç?klamas?n?n canl? yay?n olarak verilmesi öncesinde ''oyunu kullanamayan zavall? adam'' ?eklinde nitelendirdi.

CHP'nin eski ?stanbul ?l Ba?kan? Gürsel Tekin'in de yer ald??? programda K?l?çdaro?lu'nun aç?klamas?n?n sona ermesinin ard?ndan tekrar programa dönüldü. Ancak programa canl? yay?n nedeniyle verilen arada izleyicilerden gelen telefon üzerine sunucu Ahmet Hakan, bir aç?klama yapma gere?i duydu. Ahmet Hakan, ''K?l?çdaro?lu'nun konu?mas?n? vermek üzere CHP genel merkezinden yay?n yap?ld??? s?rada burada mikrofonlar aç?k kalm?? ve Say?n Çal??lar'?n K?l?çdaro?lu için 'oyunu kullanamayan zavall? adam' dedi?i yay?na yans?m??'' diye aç?klamada bulundu.

Bunu üzerine kendisine söz verilen Çal??lar, zavall? tabiri nedeniyle incitici bir durumun ortaya ç?kmas?ndan ötürü K?l?çdaro?lu'ndan özür diledi. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri