forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

700 GAZETEC?YE GR? PASAPORT VER?LECEK...

Aktif .

ET?KETLER:Gri Pasaport
gri_pasaportSporculara verilen gri pasaportlar?n, isimleri daha sonra belirlenecek 700 gazeteciye de verilece?i aç?kland?.
Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, sporcular için hayata geçirilen gri pasaport (hizmet damgal? pasaport) uygulamas?n?n gazeteciler için de ba?lat?laca??n? aç?klad?.


Genel Müdür Mehmet Atalay, aç?klamas?nda, “Özellikle s?k s?k yurtd???na gitmesi gereken ve vize sorunu ya?ayan gazetecilerimize süreli hizmet pasaportu verece?iz. Haz?rlad???m?z 700 ki?ilik listede televizyon ve gazetelerin genel yay?n yönetmenleri, d?? politika yazarlar?, diplomasi muhabirleri Ankara temsilcileri ile Cumhurba?kan? ve Ba?bakan? izlemekle görevli muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar yer al?yor” bilgisini verdi.

Ayr?ca gri pasaport, k?sa süreli olarak belli bir devlet göreviyle gidenlere veriliyor. Yurtd???ndan dönü?te emniyet müdürlüklerine teslim edilmesi zorunlu olan pasaportlar için her yurtd??? görevde yeniden emniyet müdürlü?üne gidilmesi gerekiyor.

GR? PASAPORT NED?R?

Kanunda ‘gri pasaport’un kimlere verilece?i ?öyle s?ralan?yor: “Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile d?? memleketlere gönderildiklerinde veya d?? memleketlerde vazifeye al?nd?klar?nda verilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulundu?u milletleraras? kurulu?larda memur statüsünde çal??anlar ile Türk Hava Kurumu ve Türk K?z?lay?’nca görevlendirilenlere de ayn? nevi pasaport verilir.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri