forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

eyup_canCNN Türk’te yay?nlanan ‘Medya Mahallesi’ program?na konuk olan Radikal Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Eyüp Can, bir soru üzerine Ay?enur Arslan'? bozdu...


Program?n son bölümlerinde, siyaset ve medya konusunun tart???ld??? bölümde Can ve Arslan aras?nda küçük çapl? bir polemik ya?and?. Ay?enur Arslan’?n gazetecilerin bir bask? ve azarlanan durumunda oldu?unu söylemesi üzerine, Eyüp Can bu durumun gazetecilerin kendi davran??lar?ndan dolay? oldu?unu söyledi.

Can, politikac?lar?n gazetecilere yüklendikleri ve sürekli bir bask? alt?nda kald?klar? iddialar?na ‘bu ele?tiriyi yapmadan önce kendi program?n?z Medya Mahallesi’nden ele?tiriye ba?lamal?s?n?z’ cevab?n? verdi.

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri