forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

radikal_savasma_konusRadikal Gazetesi'nin bugünkü man?etinde pek de al???k olmad???m?z bir kampanyan?n duyurusu yap?l?yordu. "SAVA?MA KONU? diyen 500 bin Radikal aran?yor" ba?l?kl? duyurunun detaylar? Genel Yay?n Yönetmeni Eyüp Can'?n yaz?s?nda anlat?l?yordu: Türkiye 30 y?ld?r Türk'ü ve Kürt'ü ile suskun. Art?k Türk-Kürt birlikte 'Sava?ma konu?' diye hayk?rma zaman?.

Eyüp Can'?n kö?esinde kampanyayla ilgili ?u bilgiler yer ald?:

"Türkiye, 30 y?ld?r süren kanl? sava?? ya susarak ya da kar??l?kl? suçlama yaparak izliyor. Oysa art?k Türk-Kürt birlikte 'Sava?ma Konu?' diye hayk?rma zaman?. ?spanya 1 milyon ki?iyle silahlar? susturdu. Türkiye, 'Sava?ma Konu?' diyen 500 bin imzayla silahlar? bir daha konu?mamak üzere neden susturmas?n?"

Kampanyayla ilgili bir de web sitesi olu?turulmu?. www.500binradikal.com adresinden yay?n yapan site kampanyan?n ana üssü durumunda....

Kampanyan?n detaylar?n? okumak için t?klay?n

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri