forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

ZAHİT AKMAN VE ZEKERİYA KARAMAN'IN MALVARLIĞINA TEDBİR KONDU

Aktif .

zahitakmanDeniz Feneri e.V bağlantılı soruşturma kapsamında, soruşturmada adları geçen aralarında RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'ın da bulunduğu 18 kişinin mal varlıklarına tedbir konuldu.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturma" kapsamında adları geçen kişilerin mal varlıklarına tedbir konulması için harekete geçti.

Bu çerçevede, Almanya'da bulunan Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmada adları geçen ve aralarında Akman ve Karaman'ın da bulunduğu kişilerin mal varlığına Ankara Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile el konuldu.
El koyma kapsamında, bu kişilerin şirketlerdeki payları, taşınmaz malları ve araçları bulunuyor

Soruşturma kapsamında adı geçen toplam 18 kişinin ortağı oldukları şirketlerde sermaye azaltma yoluna giderek mal varlığını kaçırdıkları iddia edilmişti.

Yetkililer, "Alınan bu tedbir kararı ile şirketlerin bu şekilde boşaltılmasının önüne geçilmiş olacağını" söylediler.
Tüm Türkiye genelinde uygulanacak olan karar Tapu Sicil Genel Müdürlüğü, Trafik Tescil Müdürlükleri ile Ticaret Sicil Memurlukları yerine getirecek.

BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN DEĞERLENDİRMESİ

Moldova dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan RÜTK Başkanı Zahit Akman'la ilgili sorulara şu cevabı verdi.

''RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın mal varlığına ihtiyati tedbir konulmasını ve Akman'ın üzerindeki spekülasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusunu da Başbakan Erdoğan, ''Spekülasyonlar Türkiye'de biliyorsunuz bir kişinin üzerinde olmuyor. Hepimizin üzerinde maalesef bu ülkede sürekli bu spekülasyonlar olur. Akman ile ilgili süreç devam eden bir süreçtir. Bu devam eden süreçle ilgili olarak da öyle zannediyorum ki kendisi de kendisini en güzel şekilde müdafaa etmektedir, edecektir. Burada Sayın Akman ile ilgili onu savunma noktasında olacak ben değilim. Sayın Akman kendini en güzel şekilde savunmasını bilir'' diye yanıtladı.

ZEKERİYA KARAMAN'DAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tedbir nitelikli el koyma kararı ile ilgili Kanal7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman avukatı kanalıyla açıklama yayınladı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Müvekkilim Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca tedbir nitelikli elkoyma kararı verilmiştir.

İtiraz yolu açık olan bu karar, Zekeriya Karaman dahil haklarında tedbir işlemi uygulanan diğer şüphelilerin malvarlığına, ortağı ve yöneticisi bulundukları şirketlere fiilen elkonulması anlamını taşımamaktadır. Buradaki elkoymadan maksat, yürütülen soruşturma kapsamında tedbir niteliği taşımaktadır. Müvekkile ait tüm malvarlığı ve ortağı bulunduğu şirketlerdeki hisseleri hâlihazırda müvekkilimin mülkiyetindedir.

Müvekkilimin, ortağı ve yöneticisi bulunduğu şirketlerdeki idare ve temsil yetkisi devam etmektedir. Söz konusu şirketlere ve yönetimine elkonulmamıştır. Karar, sadece adı geçen ortakların şirketlerdeki ortaklık paylarına tedbir konulması mahiyetinde olup, hiçbir şekilde şirketlerin ticari faaliyetlerini, gelir ve giderlerini etkileyici ve kısıtlayıcı özellik taşımamaktadır.

Müvekkil Zekeriya Karaman bakımından “Masumiyet Karinesi” geçerlidir. Söz konusu tedbir, ceza yargılamasında uygulanan “geçici” nitelikli bir tedbir olup, hiçbir şekilde müvekkilin suç işlediği veya hakkında isnat olunan fiillerin sabit bulunduğu şeklinde anlaşılmamalıdır.


Yanlış anlaşılmalara ve kötü niyetli açıklamalara sebebiyet verilmemesi, müvekkilimin ortağı bulunduğu şirketlerin zarara uğramaksızın faaliyetlerine devamının sağlanması açısından, işbu açıklama kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

Zekeriya Karaman
Müdafii
Av.Dr.Ersan Şen

DKM ARŞİVİ