forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ipad_gazeteDünyan?n en büyük medya baronu Rupert Murdoch ve Apple’?n kurucusu Steve Jobs, iPad bilgisayara özel ilk dijital gazeteyi kurmak için ortak proje geli?tirdi.
Jobs ve Murdoch aras?ndaki bu ortakl?k, Apple ve News Corporotion firmalar? aras?ndaki olas? yeni medya projelerinin de i?areti kabul ediliyor. ?ki firma aras?nda aylard?r haz?rl??? yap?lan ve sadece iPad bilgisayar için özel olarak tasarlanan dijital gazetenin ismiyse Daily (Günlük) olacak. ABD medyas?na s?zan bilgilere göre medyada yeni bir sayfa açacak dijital gazete, bu ay sonundan itibaren iPad’lerden indirilebilecek, 2011 y?l?nda da günlük olarak yay?nlanacak. iPad kullan?c?lar? bu gazeteyi her gün bilgisayarlar?na indirip okuyabilecek. Altyap?s? gizlice kurulan New York merkezli gazete bir bilgisayar için haz?rlanm?? ilk gazete olacak. Yeni gazetenin bas?l? veya di?er bilgisayarlarca görüntülenebilen edisyonlar? da olmayacak. Ancak iPad format?ndaki di?er bilgisayarlar?n kullan?c?lar? da bu gazeteyi okuyabilecek.

HAFTALIK MAL?YET? 0.99 DOLAR

Da??t?m ve bas?m masraflar? olmayan ve içeri?i 100 gazeteci taraf?ndan haz?rlanacak 62 sayfal?k yeni gazetenin haftal?k maliyeti ise 0.99 dolar olacak. Dijital medyay? daha aktif ve kazançl? hale getirmek için uzun zamand?r azimli bir çal??ma yürüttü?ü bilinen 79 ya??ndaki Murdoch’un, iPad gazetesi aç?l?m?yla medyada yeni bir mücadele sahas? olu?turmaya çal??t??? söyleniyor. ?lk dijital gazetenin genel yay?n yönetiminin ise Murdoch’un yeni y?ld?z? New York Post editörü Jesse Angelo olaca?? konu?uluyor.

FINANCIAL TIMES

Gazeteden gazetecilere iPad ikramiyesi

?ngiliz Financial Times Gazetesi, bütün çal??anlar?na iPad almalar? için 480 dolarl?k ikramiye verdi. ?kramiye önümüzdeki y?l temmuz ay?na kadar kullan?lmak üzere verildi. Böylece gazete çal??anlar? dilerlerse, iPad2’nin ç?k???n? da bekleyebilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri