forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

samil_tayyar?amil Tayyar, star gazetesindeki yazas?nda CHP'nin kanal? Halk TV'de çal??anlar?n maa?lar?n?n 4 ayd?r ödenmedi?ini yazm??. Halk TV'de kahraman ilan edildi?ini belirten Tayyar, kendi çal??an?na maa? ödeyemeyen CHP'nin iktidara geldi?inde çal??mayanlara nas?l maa? ba?layaca??n? sormu?...

?amil Tayyar bugünkü yaz?s?nda ?unlar? kaleme alm??...
...

Laf araçtan aç?lm??ken, iktidar yolculu?una Halk TV’deki ücret krizini çözerek ba?lasan?z, nas?l olur? Uyaray?m; Tayyip Erdo?an’la u?ra??rken kar??n?za ?amil Tayyar daha büyük bir tehdit olarak ç?karsa, ?a??rmay?n!

Bak?n “2-3 ayd?r ücretlerini alam?yorlar” demi?tim, iki gündür mesaj ya??yor, bir anda Halk TV’nin kahraman? oldum. Me?er 4 ayd?r maa? alam?yorlarm??, su olmad??? için tuvalete bile gidemiyorlarm??, yak?ndaki al??veri? merkezlerinin tuvaletine gitmek zorunda kal?yorlarm??.

Kendi yoksulunuz açken ba?kas?n? nas?l doyuracaks?n?z? Onu geçin, beni Halk TV’de kahraman yapt?n?z ya bu ay?p da size yeter!


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri