forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

turgut_ozall8. Cumhurba?kan? Turgut Özal'?n ölümüyle ilgili soru?turma kapsam?nda, Hacettepe Üniversitesi'nde Özal'a müdahale eden 4 doktor ile gazeteci Emin Çöla?an tan?k s?fat?yla ifade verecek.

8. Cumhurba?kan? Turgut Özal'?n ölümüyle ilgili soru?turmay? yürüten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savc?s? Hüseyin Görü?en, 4 doktor ve Çöla?an'a tan?k olarak dinlenilmeleri amac?yla davetiye gönderdi. 

Bu kapsamda, doktorlar?n yar?n Ankara Adalet Saray?'na gelerek savc? Görü?en'e ifade verecekleri, Çöla?an'?n ise Cuma günü ifadesinin al?naca?? kaydedildi.

Doktorlar?n, Turgut Özal'?n Hacettepe Üniversitesi'ne getirildi?i s?radaki sa?l?k durumu ile yap?lan müdahaleye ili?kin bilgilerine ba?vurulaca?? ö?renildi.(aa)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri