forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

FEHM? KORU YEN? ?AFAK'TAN AYRILIYOR MU?

Aktif .

fehmi_koru_280Yeni ?afak'ta ya?anan Fehmi Koru-?brahim Karagül krizinde yeni bir geli?me oldu. Her iki yazar da kriz sonras? yaz?lar?na ara vermi?ti. Karagül geçti?imiz Sal? günü tekrar yazmaya ba?lad?. Ancak Fehmi Koru yaz?lar?na hala ba?lamad?. Üstelik  gazetede Yay?n Dan??man? olarak görünen Koru'nun ad? Künye'den ç?kar?ld?...Künye'de yap?lan operasyon sonras? Koru'nun Yeni ?afak'ta kalmayaca?? belirtiliyor...

TARTI?MA NASIL ÇIKMI?TI?

?brahim Karagül, 7 Aral?k'ta 'Edelman benim de kellemi istemi?ti' ba?l???yla yay?nlanan yaz?s?nda, Yeni ?afak'ta kendisini i?ten att?rmak için ismini vermedi?i baz? ki?ilerin kulis yapt???n? yazd?.

Gazeteciler.com internet sitesinde Cem Aç?k takma isimli yazar bu ismin Fehmi Koru oldu?unu yazd?.

?brahim Karagül, Fehmi Koru ismini yalanlamazken, Fehmi Koru da gazete yönetiminden bir aç?klama yapmas?n? aksi tardirde yaz?lar?na ba?lamayaca??n? bildirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri