forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

devlet_bahceAralar?nda genel ba?kan yard?mc?lar?n?n da oldu?u baz? MHP'lilere ait gizli kamera görüntülerini yay?nlayan 'Farkl? Ülkücülük' isimli internet sitesi yeni bir aç?klamaya yer verdi.

 

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 18 May?s'a kadar istifa etmesini isteyen site, aksi takdirde partinin 'A Tak?m?'na yönelik yeni bir kasetin yay?nlanaca??n? ileri sürdü. Aç?klamada Bahçeli'yi 'defaatle uyard?klar?' hat?rlat?l?rken, "Ahlaks?zl?klar? bir tarafa b?rak?n, sadece A tak?m?n?z?n dörtlü yap?lan toplant?s?ndaki konu?malar?n? yay?nlasak yer yerinden oynar." tehdidi savruldu. Site, Bahçeli'nin istifas?ndan sonra Oktay Vural'?n genel ba?kanl??a geçip partiyi kurultaya götürmesini talep etti.

MHP lideri Bahçeli'ye 18 May?s saat 10.00'a kadar istifas? için süre tan?nd?. Aksi takdirde yeni kasetlerin yay?nlanaca?? belirtilen aç?klamada ?u talepler s?raland?: "Ba?kanl?k divan? üyelerinden geriye kalanlar içinde ahlaks?zl??? olanlar da partideki görevlerinden istifa etsinler. Herkes birbirini çok iyi biliyor. Oktay Vural, geçici genel ba?kan s?fat?yla partiyi derhal toparlas?n. Seçimlerden sonra vakit geçirmeden kurultay toplans?n, ülkücüler kendilerine yara?an liderini ve yönetim kadrosunu seçsin."

Bu arada skandal kasetlerle ilgili soru?turma yürüten savc?l?k, Bülent Didinmez ve ?hsan Barutçu'yu ifadeye ça??rd?. ?ki ismin, sal? günü ifadeye gitmeleri bekleniyor. (C?HAN)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri