forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kemal_kilicdaroglu_17_yilonceGeçti?imiz hafta Anadolu Ajans? Genel Müdürlü?ü'ne atanan Kemal Öztürk, Kemal K?l?çdaro?lu'nu ziyaret etti. Öztürk, K?l?çdaro?lu'na 17 y?l önce çekilmi? foto?raf?n? hediye etti...

 

Öztürk, ziyarette K?l?çdaro?lu’na Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü?ü görevinde bulundu?u, 17 May?s 1994 tarihinde Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Mehmet Mo?oltay’?n düzenledi?i bas?n toplant?s? s?ras?nda çekilen foto?raf?n? hediye etti.

Foto?raf?n kendisine hediye edilmesinden büyük memnuniyet duyan K?l?çdaro?lu, Anadolu Ajans?’n?n geni? ar?ivinin önemine dikkati çekerek, te?ekkür etti.

kemal_kilicdaroglu_17

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri