forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ANADOLU AJANSI YEN?DEN YAPILANMAYA G?D?YOR

Aktif .

kemal_ozturk_hilmibengiKemal Öztürk'ün Genel Müdürlü?e atanmas?yla Anadolu Ajans?'nda yeni bir dönem ba?lad?. Emeklili?i gelen 50'den fazla ki?i emekli edildi.

Eski genel müdür Hilmi Bengi'nin dan??manlar? Muzaffer ?ahin, ?smail Y?lmaz ve Halis Çal??gan'?n görevlerine son veren Öztürk, birlikte çal??mak istedi?i isimleri Genel Müdür Dan??man? kadrosuyla i?e ald?.

Daha sonra kurum içinde yeni bir yap?lanlamaya gitti?i ö?renilen Öztürk, ilk olarak emeklili?i gelmi? 50'den fazla ki?iyi emekli etti.

Öztürk'ün Anadolu Ajans?'ndaki yeniden yap?lanma çal??malar?na devam edece?i ve kurumu daha esnek bir yap?ya kovu?turmay? amaçlad??? belirtiliyor... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri