forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

CHP MEDYASINA YEN? B?R GAZETE DAHA KATILIYOR...

Aktif .

yurt_gazetesiCHP Kahramanmara? milletvekili Durdu Özbolat'?n sahipli?inde kurulan Yurt Gazetesi 16 Ekim'de piyasaya ç?kacak. "Ba??ms?z ve ba?lant?s?z bir halk gazetesi" slogan?yla yay?nlanacak gazetenin kadrosu da belli oldu... 

 

Gazetenin yay?n yönetmenli?ini Ulusalc? fikirleriyle bilinen Merdan Yanarda? üstlenirken yay?n koordinatörlü?ünü ise Arslan Bartu yürütecek. 

 

Yurt ekibinin yapt??? yaz?l? aç?klama ?öyle... 
"De?erli meslekta?lar?m?z, dostlar?m?z, arkada?lar?m?z,
Yeni bir gazete haz?rl?yoruz!..
Gazetemiz 16 Ekim 2011'de yay?n hayat?na ba?layacak.
Ba??ms?z bir gazete.
Ne bir bas?n grubuna ne de siyasi bir parti ve örgüte ba?l? degil.
Ad? Yurt.
Yurt gazetesi.
Ba?lang?çta 16 sayfa.
Ba??ms?z ve ba?lant?s?z bir halk gazetesi.
Egemen, yerle?ik ve yukar?dan dayat?lan gazetecilik anlay???na alternatif bir gazete. ?ktidarlar ve güç odaklar? d??? bir yay?n.
Korkmadan, boyun e?meden, susmadan, gözlerini kapatmadan habercilik yapacak, muhalif bir gazete olacak.
Pornografiye, küfüre, hakarete ba?vurmadan, lümpen bir a??z kullanmadan, kad?n? a?a??lamadan, insan onuruyla oynamadan habercilik yapacak.
Özgürlükleri ve demokrasiyi savunacak.
?nsanl???n ilerici birikimine ve Cumhuriyet’in kazan?mlar?na sahip ç?kacak.
?övenizme, dinsel ve etnik ayr?mc?l??a kar?? ç?kacak; toplumcu, halktan yana ve yurtsever bir gazete olacak.
Zalimlere kar?? mazlumlardan, ça?c?l Firavunlara kar?? kölelerden yana, üretenin ve çal??an?n yan?nda bir gazete.
E?lenceli olacak!..
Keyifli magazini, nesnel ekonomi haberlerini, siyaset gündemini Yurt Gazetesi’nden izleyeceksiniz.
Dürüst ve yönlendirilmemi? spor haberlerini ve yorumlar?n? Yurt'ta okuyacaks?n?z
Degerli meslekta?lar?m?z, dostlar?m?z, arkada?lar?m?z,
Gazetemizin sahibi (büyük hissedar?) milletvekili Durdu Özbolat.
Genel Yay?n Müdürü ise Merdan Yanarda?.
Arslan Bartu, gazetemizin Genel Yayin Koordinatörü.
Yaz? i?leri müdürlüklerini ise ?dris Adil, Hicran Aygün, Tosun Yavuz (Spor) ve Ahmet Raval? (Sorumlu)yapacak.
Hepimizin gazeteci a?abeyi Nahit Duru, Ankara Temsilcimiz.
Yurt'un görsel yönetimini de Tekin Cebeci üstlenecek.
Gazetemizin Haber Merkezi’ni Cengiz Erdinç yönetecek.
Mehmet Ayd?n, U?ur Güç, Meral Ergül, Necdet Pekmezci, Dündar Kale gibi editörlerimizin yan? s?ra Mehmet Ali Dogan, Hürriyet Uymaz, Okan Umruk, Yakup Sevindik gibi deneyimli muhabirlerimiz gazetemizi haz?rlayacak.
Dinamik ve yürekli bir kadromuz var.
Hepsi gazeteci.
Haberleri ve analizleri birer ayd?nlatma fi?e?i i?levi görecek.
Tamam?n? severek okuyup yaz? tad? alaca??n?z sürpriz yazarlar?m?z olacak. Tümü usta ve etkili yazarlar... Örne?in, Türkiye'nin tart??mas?z en iyi polisiye yazar? olan Celil Oker gazetemiz için müthi? bir polisiye dizisi haz?rlayacak.
Yani, sizlerin Bab-i Ali'den tan?d???n?z, ama büyük bölümü i?lerini özgürce yapma olana?? bulamayan ya da bu olanaklar? ellerinden al?nan, meslekta?lar?n?z ç?karacak gazetemizi.
Degerli meslektaslarimiz, dostlarimiz, arkadaslarimiz,
"Bu ülkede gazetecilik bitti" diyerek Bab-? Ali’den tas?n? tara??n? toplayarak kaçanlara adeta nispet yaparak, gümbür gümbür haber yay?nlayaca??z, gazetecilik yapaca??z.
Korkmuyor ve boyun e?miyoruz!
16 Ekim'de bulu?mak üzere.
Sevgi ve sayg?lar?m?zla.
Yurt

“Ba??ms?z Halk Gazetesi”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri