forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

PKK YANDA?LARI ALMANYA'DA TELEV?ZYON BASTI

Aktif .

pkk_rtlTerör örgütü yanda?lar?n?n Alman özel televizyon kanal?RTLKöln'deki binas?n? i?gal etti?i bildirildi.

 


Alman polisi, 30 kadar 
PKK yanda??n?n TS? 17.30 s?ralar?nda TV binas?n? basarak Abdullah Öcalan'?n sal?verilmesini istediklerini ve bunu yay?na ç?karak aç?klamak istediklerini belirtti.

Olay yerine çok say?da güvenlik görevlisi sevk edilirken, TV binas?n? i?gal eden PKK yanda?lar?yla polisin pazarl?k halinde oldu?u bildirildi.

Almanya D??i?leri Bakan? Guido Westerwelle, terör örgütü PKK yanda?lar?n?n Alman özel televizyon kanal? RTL'nin Köln'deki binas?n? i?gal etmesini sert bir ?ekilde k?nad?.

Westerwelle, yapt??? aç?klamada, ''Dü?ünce özgürlü?üne yap?lan bu sald?r? kabul edilemez'' dedi.

Guido Westerwelle ayr?ca, AB ve Almanya'n?n PKK'y? terör örgütü olarak nitelendirdi?ini ve bunu Türkiye'ye de aç?k bir ?ekilde bildirdiklerini ifade etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri