forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

CANLI YAYINDA DO?AN GRUBU'NDAN ?ST?FA ETT?!

Aktif .

ugudundarU?ur Dündar, Arena program?n?n canl? olarak yay?nlanan bu haftaki bölümünde Star TV'deki tüm görevlerinden istifa etti?ini duyurdu. Dündar, "Beni bir daha Do?an grubu kanallar?nda göremeyeceksiniz" dedi.

HERKESE TE?EKKÜR EDER?M

Star TV'de ekrana gelen Arena program?n?n sonunda, konu?u Prof. Celal ?engör'den izin isteyerek sözü alan U?ur Dündar, canl? yay?nda izleyicilere veda ederek Star TV'deki tüm görevlerinden istifa etti?ini duyurdu.
Dündar özetle ?unlar? söyledi:

Star TV'yi gerçekten büyük bir ba?ar?yla bugünlere getirdik. Patronumuzun de?imiyle ölüyü dirilterek büyük bir televizyon ba?ar?s?na imza att?k. Ancak benim art?k bu ekrandan ayr?lma ve sizlere veda etme zaman?m geldi. Ko?ullar de?i?ti ve benim de k?rmadan, dökmeden ve bugüne kadar bize sa?lanan özgür yay?nc?l?k ortam? nedeniyle bu deste?i veren herkese te?ekkür ederek ekrandan ayr?lmam gerekiyor.

DO?AN GRUBU'NA VEDA

Bundan sonra beni Do?an grubu kanallar?nda galiba göremeyeceksiniz.

U?ur Dündar, konu?u Celal ?engör'ün "Arena'da m? bitti" sorusuna ise "Evet, o da bitti" ?eklinde yan?t verdi.
Star Haber Grup Ba?kanl??? yapan U?ur Dündar, son olarak Star TV'nin sat?lmas?n?n ard?ndan, kanal?n yeni grubu Do?u?'ta da çal??mayaca??n? da duyurmu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri