forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

radikallRadikal Gazetesi Haber Müdürü Ömer ?ahin, TBMM Ara?t?rma Komisyonu tutana??nda yer alan ifadeleri haberle?tirdi?i için tam 11 ay 20 gün hapis cezas?na çarpt?r?ld?.

Mahkeme, Samsun 19 May?s Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr.Ferit Bernay'la ilgili Meclis'e bilgi veren kamu görevlisinin ifadelerini yazan Ömer ?ahin'e "hakaret"suçundan hapis ve para cezas? gelirken, iddia sahibi kamu görevlisini ise beraat ettirdi.

 
TBMM'nde 19 May?s Üniversitesi'yle ilgili iddialar? ara?t?rmak üzere Ara?t?rma Komisyonu kurulmu?tu. 2005 y?l?nda kurulan komisyona bilgi veren Üniversite Sayman? Nermin Günsan, ?arbon ve deli dana hastal??? riski ta??yan mühürsüz ve belgesiz etlerin 30 bin ö?renciye yedirildi?ini iddia ederken, "Hatta Say?n Cumhurba?kan?m?za da o etten yedirdiler" diyerek Rektör Ferit Bernay'? suçlam??t?.

Meclis tutana??na yans?yan bu sözler ertesi gün haberle?tiren Ömer ?ahin, 6 y?l sonra beklenmedik bir cezayla kar??la?t?. Ferit Bernay ile üniversiteye g?da sat??? yapan firma sahibi iddialar? Meclis'te dile getiren Nermin Günsan ile bunu haberle?tiren Ömer ?ahin'e dava açt?. Samsun 2.Asliye Ceza Mahkemesi 13 Ekim 2011'de sonuçland?rd??? davan?n gerekçeli karar?n? aç?klad?. Mahkeme,iddia sahibi Günsan'?n sözlerini hakaret olarak de?erlendirmezken, gazeteci Ömer ?ahin'in bunu haberle?tirmesinin bas?n yoluyla "hakaret" oldu?una karar verdi.

?ahin'e Ferit Bernay'a "hakaret"ten 11 ay 20 gün , firma sahibi Naci P?nar'a "hakaret"ten ise 2 ay 27 gün hapis cezas? verdi. Mahkeme, iyi hali göz önüne alarak hükmün aç?klanmas?n? geriye b?rakt?. Yani, Ömer ?ahin ?imdilik hapis yatmayacak e?er ayn? cezaya bir kez daha çarpt?r?l?rsa toplam 13 ay 47 gün hapis yatacak


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri