forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 recep tayyip_erdogan_buyukBa?bakan Recep Tayyip Erdo?an, bir kö?e yaz?s?nda ki?ilik haklar?na sald?r?da bulunuldu?u gerekçesiyle açt??? davay? kazand?.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Sözcü gazetesi ile yaz?n?n sahibi Gazeteci Kemal Bayta?'dan toplam 3 bin lira manevi tazminat kazand?.

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duru?maya Erdo?an'?n avukat? Burhanettin Sevencan, gazetenin avukat? Meral Akku? ve Bayta?'?n avukat? ?ebnem Ç?ng?r kat?ld?.
Sevencan, delillerin topland???n? belirterek, dava konusu yaz?da müvekkilinin ki?ilik haklar?n?n çi?nendi?ini ifade etti ve tazminata hükmedilmesini istedi.
Akku? ve Ç?ng?r ise davan?n reddine karar verilmesini talep etti.
Yarg?ç Ahmet Metin Tözün, bu beyanlar?n ard?ndan, daval?lar?n bin 500'er yüz liradan toplam 3 bin liray? Ba?bakan Erdo?an'a manevi tazminat olarak ödemesine karar verdi?ini aç?klad?.
Ba?bakan Erdo?an, Sözcü gazetesinde 8 A?ustos 2010'da yay?mlanan ve gazeteci Kemal Bayta?'?n kaleme ald??? ''En kötüsü; Türk halk?n?n kimyas?n? bozdular'' ba?l?kl? yaz?da, ki?ilik haklar?na sald?r?da bulunuldu?u gerekçesiyle, gazete ve Bayta? aleyhine toplam 20 bin liral?k manevi tazminat davas? açm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri