forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

36 GAZETEC? KCK OPERASYONUNDA TUTUKLANDI

Aktif .

KCK operasyonlar? kapsam?nda gözlat?na al?nan gazetecilerden 6's? tutuksuz yarg?lanmak üzere serbest b?rak?ld? 36's? tutuklanarak cezaevine gönderildi...

Tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimli?e sevk edilen 42 bas?n emekçisinin i?lemleri sabah 05.30'a kadar devam etti. 36 gazeteci tutuklan?rken, 6's? tutuksuz yarg?lanmak üzere serbest b?rak?ld?.

stanbul Adliyesi'nde 15 saati a?k?n süre savc?l?k i?lemlerinin ard?ndan tutuklanmalar? talep edilen 42 gazetecinin nöbetçi hakimlikteki ifade i?lemleri 8 buçuk saat sürdü. ?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan yürütülen soru?turma kapsam?nda gazetecilerin ifadeleri için iki hakim görevlendirilirken, yarg?lama sabah saat 05.30'a kadar devam etti. 

Gazetecilerin yapt??? haberler nedeniyle sorguland??? yarg?lama sonucunda birinci gruptan Eylem Sürmeli, Güne? Ünsal ve Enis Yalç?n; ikinci gruptan ise, ?eref Sümeli Sevinç Tuncelli ile Arzu Demir tutuksuz yarg?lanmak üzere serbest b?rak?l?rken, 36 gazeteci de "Örgüt üyesi olmak" suçlamas?yla tutukland?. 

?fade i?lemlerinin ba?lad??? sabah?n erken saatlerinde de Özgür Gündem Gazetesi çal??an? Hatice Bozkurt serbest b?rak?lm??, daha sonra da Celal Kaya, Evrim Kepenek, Üfliye Özcan, Hamza Sümeli, Mustafa Özer ve Murat Ero?lu savc?l?k i?lemleri ard?ndan serbest b?rak?lm??t?. 

Tutuklanan 36 gazetecinin isimleri ?öyle: 

Ramazan Pekgöz (D?HA editörü-Diyarbak?r)

Mazlum Özdemir (D?HA muhabiri-Diyarbak?r)

Fatma Koçak (D?HA Yaz?i?leri Müdürü-?stanbul)

Kenan K?rkaya (D?HA Ankara Temsilcisi-Ankara)

Sad?k Topalo?lu (D?HA muhabiri-Urfa)

Semiha Alanku? (D?HA editörü-Diyarbak?r)

Ça?da? Kaplan (D?HA muhabiri-?stanbul)

Ömer Çelik (D?HA muhabiri-?stanbul)

Zuhal Tekiner (D?HA ?mtiyaz Sahibi-?stanbul)

Pervin Yerlikaya (D?HA-?stanbul)

Nilgün Y?ld?z (D?HA muhabiri Mardin) 

Zeynep Kuray (Birgün Gazetesi muhabiri)

Nahide Ermi? (Özgür Halk ve Demokratik Modernite Dergisi Yay?n Kurulu Üyesi)

Ömer Çiftçi (Demokratik Modernite Dergisi ?mtiyaz Sahibi)

Davut Uçar (Etik Ajans Müdürü)

Hüseyin Deniz (Özgür Gündem eski çal??an?)

?smail Y?ld?z (D?HA eski çal??an?)

Dilek Demirel (Özgür Gündem eski çal??an?)

Sibel Güler (Özgür Gündem eski çal??an?)

Ertu? Bozkurt (F?rat Da??t?m çal??an?)

Ça?da? Ulus (Vatan Gazetesi muhabiri)

Nevin Erdemir (Özgür Gündem Gazetesi çal??an?)

Nurettin F?rat (Özgür Gündem Gazetesi yazar?)

Ay?e Oyman (Özgür Gündem)

Yüksel Genç (Özgür Gündem yazar?)

Oktay Candemir (D?HA eski çal??an?)

Ziya Çiçekçi (Özgür Gündem Gazetesi ?mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz?i?leri Müdürü)

Haydar Tekin (F?rat Da??t?m eski çal??an?)

Safiye Torman (Demokratik Modernite Dergisi Van çal??an?)

Selahattin Aslan (Demokratik Modernite çal??an?)

?rfan Bilgiç (Eski F?rat Da??t?m çal??an?)

Ali Fidan (F?rat Da??t?m ?stanbul çal??an?)

M. Emin Y?ld?r?m (Azadiya Welat Genel Yay?n Yönetmeni)

Çi?dem Aslan

Cihan Albay

Saffet Orman

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri