forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

bulent arinc_300Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, ''TRT Genel Müdürümüz ?brahim ?ahin'in Sanatç? Rojin'e yönelik sözleri son derece yak???ks?zd?r'' dedi.

 
Ar?nç, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin'in bir toplant? s?ras?nda sanatç? Rojin'e yönelik sözlerine ili?kin haberleri  bugün gazeteden ö?rendi?ini söyledi.   
 
Bunun üzerine bir ara?t?rma yapt???n? ifade eden Ar?nç, ?unlar? kaydetti:
 
''Bir sivil toplum kurulu?umuz taraf?ndan organize edilen bir çal??ma toplant?s?nda bu üzücü olay maalesef meydana gelmi?. TRT Genel Müdürümüz ?brahim ?ahin'in Sanatç? Rojin'e yönelik sözleri son derece yak???ks?zd?r.
 
Özellikle de kendisinin bulunmad??? bir ortamda halk?n sevdi?i kad?n bir sanatç?ya yap?lm?? olmas?, olay?n ba?ka bir vahim yan?d?r. Bu talihsiz sözleri, incitici ve devletin bir bürokrat?n?n ta??d??? vakara yak??t?ramad?m.
 
Zaten ben, bu haberlerinin bas?na yans?mas?ndan dolay? incinece?ini dü?ündü?üm için Rojin'i telefonla arad?m. Konu?tuk. Son derece üzgün oldu?unu gördüm. Kendisine bu talihsiz olaydan dolay? geçmi? olsun dileklerimi ilettim. Umar?m bu tarz üzücü olaylarla bir daha kar??la?may?z''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri