forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BA?YAZARI OLDU?U GAZETEY? FIRAT HABER AJANSINDA ELE?T?RD?...

Aktif .

mehmet_altanStar Gazetesi Ba?yazar? Mehmet Altan, PKK'ya yak?nl??? ile bilinen AFN'ye yaz? say?s?n?n dü?ürülmesini de?erlendirdi.

'Türkiye ve De?i?im' adl? söyle?iye kat?lmak için Hamburg’a giden gazeteci yazar Mehmet Altan, F?rat Haber Ajans?'n?n sorular?n yan?tlad?.

Mehmet Altan'a yöneltilen ''Star gazetesinde yaz?lar?n?z azald?. Bunun nedeni ele?tirileriniz mi? '' sorusuna Mehmet Altan'?n cevab?; ''Bana ilanlardan dolay? oldu?u söylendi. Ama tabi ki nihayetinde fiili olarak azalt?ld?. Ben yaz?lar? kendi inisiyatifimle indirmedim. Yaz?lar?m?n 5’e indirilece?i söylendi.'' ?eklinde oldu.

 

Mehmet Altan'?n röportaj?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri