forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

medizÜsküdar Belediyesi Dünya Kad?nlar Günü vesilesiyle yurt d???ndan konuklar?n da kat?laca?? “S?n?r Tan?mayan Göz Olarak Medya’n?n Üretti?i Kad?n” konulu bir panel düzenleniyor.

Medyasofa Giri?im Grubu ve Üsküdar Belediyesi 8 Mart Dünya Kad?nlar Günü’nü Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin’in kat?l?m?yla panel, sergi ve konserden olu?an dopdolu bir programla kutluyor.

Gazeteci yazar Av. Sibel Eraslan’?n moderatörlü?ünde gerçekle?ecek olan panele Prof. Dr. Edibe Sözen, Gazeteci yazar Balçiçek ?lter, ?ngiltere’nin ünlü ?slami kad?n dergisi Emel Magazin’in Genel Yay?n Yönetmeni Sarah Joseph ve Genel Merkezi Katar’da bulunan El-Cezire Televizyonu ana haber sunucular?ndan Khadija Banganna konu?mac? olarak kat?lacak.

10 Mart Cumartesi günü Ba?larba?? Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekle?ecek panel öncesinde   ‘Han?m Sultanlar?n Ebedi Nak??lar?’ adl? minyatür ve bezeme sergisinin aç?l??? yap?lacak.

Sergide han?m sultanlar?n Üsküdar’da yapt?rm?? oldu?u eserlerin bezeme ve minyatürleri yer alacak.

Panelin ard?ndan Asl?han Erki?i son albümü Neveser’de yer alan ?ark?lar? seslendirecek.

TAR?H: 10 Mart 2012 Cumartesi

YER: Üsküdar Belediyesi Ba?larba?? Kültür Merkezi

13.00- Kokteyl

13.30- Sergi Aç?l??? (Han?m Sultanlar?n Ebedi Nak??lar?)

14.00- Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Sn. Fatma ?ahin’in konu?mas?

14.30- Panel

Tart??ma konusu: S?n?r Tan?mayan Göz Olarak Medyan?n Üretti?i Kad?n

Moderatör           : Sibel Eraslan

Konu?mac?lar      : Prof. Dr. Edibe Sözen

Balçiçek ?lter

Sarah Joseph

Khadija Ben Ganna

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri