forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

erdogan_murdochBa?bakan Tayyip Erdo?an, dünyan?n en büyük ve en ya?l? medya patronu News Corp'un sahibi Rupert Murdoch'la görü?tü.  

90 ya??nda olmas?na ra?men aktif olarak çal??an ve yeni yat?r?mlar pe?inde ko?an Murdoch'un Ba?bakan Erdo?an'? Türkiye'ye yapaca?? yeni medya yat?r?mlar?yla ilgili oldu?u tahmin ediliyor. 

Türkiye'de halihaz?rda FoxTV'nin büyük orta?? olan Murdoch, Erdo?an'a "Türkiye'deki programlar?m?z? art?rmak istiyoruz. Medya sektörü aç?s?ndan Türkiye'yi önemli bir ülke olarak görüyoruz. Arzumuz buradaki yat?r?mlar?m?z? art?rmak" dedi?i belirtiliyor. 

1 saat 10 dakika süren görü?meye eski milletvekili Engin Güner ile gelen Murdoch'un ziyareti s?ras?nda elinde "The Empty Ouarter" isimli bir kitap bulunmas? dikkat çekti. 

Murdoch'un kitab? Erdo?an'a hediye etti?i ö?renildi. Arabistan Yar?madas?'nda, büyük Rubülhali Çölü'nü (Iss?z bölge) anlatan kitab?n yazar? ?ngiliz John Bridger Philby, Birinci Dünya Sava??'?nda Ortado?u'da ?ngiltere ad?na istihbarat faaliyetlerinde bulunmu?, 1960'ta Lübnan'da bir Müslüman olarak ölmü?tü.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri