forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

nedimsener_ahmetsikOda TV davas?nda tahliye olan Ahmet ??k ve Nedim ?ener, Ahmet Hakan'?n Tarafs?z Bölge program?nda telefonla ba?land?...

Tarafs?z Bölge program?na telefonla ba?lanan Nedim ?ener, "Ben tahliye karar?ndan sonra içerideki arkada?lar?m için üzgündüm. Ama onlar bizim için sevinçliydi. Çünkü ?unu görüyorlar. Bir kap? aç?ls?n, biri ç?ks?n ki di?erlerine de umut kap?s? aç?ls?n. ?çerideki mant?k buydu. ?çeridekiler d??ar? ç?kanlardan daha mutlu oluyorlar" ?eklinde konu?tu.

Nedim ?ener'den sonra programa Ahmet ??k da ba?land?. Canl? yay?nda Ahmet Hakan'?n sorular?n? yan?tlayan ??k'tan çarp?c? aç?klamalar geldi: "Hâlâ ayn? fikrimi koruyorum. Sadece nerede kalm??t?k diye soruyorum. Ve kald???m yerden de devam edece?im. E?er bu sava?sa sava? ?imdi ba?l?yor. Herkes aya??n? denk als?n. Sahibinin de?il, akl?n?n ve vicdan?n?n sesini dinleyen herkese çok te?ekkür ediyorum. Bize sahip ve destek ç?kan arkada?lar?ma ve sosyalist camiaya te?ekkür ediyorum. Aleyhimize yazanlar bundan sonra ne yapaca??n? dü?ünsün. Ben onlar? vicdanlar?yla ba? ba?a b?rak?yorum."

Ahmet Hakan'?n Ahmet ??k'a, 'Mesle?e geri dönecek misiniz?'  ?eklinde soru yöneltmesi üzerine ??k, "?u anda bu bask? ortam?nda do?ru düzgün gazetecilik yap?lacak bir yer görmüyorum. Ba??ms?zdan yine çal??malar?ma devam edece?im" diyerek cevap verdi.

Bu video Adobe Flash Player'?n son sürümünü gerektirmektedir.

Adobe Flash Player'?n son sürümünü indirin.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri