forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Vücudunda tu?la ve kalas k?r?p, florasan lambalar?n?n üzerine atlayan yar??mac? nedeniyle, Show TV'ye para cezas? verildi. 

Show TV'de yer alan, "Yetenek Sizsiniz" adl? yar??ma program?ndaki ''?iddet görüntüleri'' nedeniyle, RTÜK taraf?ndan oy birli?i ile, 329 bin 694 lira para cezas? verildi.

Gazeteport'un edindi?i bilgiye göre, RTÜK'ün son toplant?s?nda Show TV'de 23 Ocak 2012 gecesi yay?nlanan ''Yetenek Sizsiniz'' adl? yar??ma ele al?nd?. Programa kat?lan Orhan Tari adl? yar??mac?, gö?sünde tu?la, s?rt?nda kalas k?rd? ve yüksek yerden florasan lambalar?n?n üzerine atlayarak yere dü?tü. RTÜK bu görüntüleri, ''?çerdi?i ?iddet nedeniyle, çocuklar ve gençleri olumsuz yönde etkileyecek nitelikte'' buldu.

"YAPMA, YAPMA" DED?LER YARI F?NALE TA?IDILAR
RTÜK raporunda, ''Bu bölümde jüri üyeleri ve stüdyoda bulunan izleyiciler, gözlerini kapat?p, korkudan (Yapma, yapma) ?eklinde ifadeler kullanm??t?r. Florosan lambal? gösteriyi, Acun Il?cal?, Hülya Av?ar ve Sergen Yalç?n korkuyla, izleyiciler de ç??l?k, tezahürat ve ?sl?k sesleriyle izlemi?lerdir. Bu sahne üç kez tekrar edilmi?tir. Acun Il?cal? ve di?er jüri üyeleri bu gösteriyi y?ld?zl? evet ile yar? finale ta??m??lard?r'' denildi.

ACUN'A B?R CEZA DA REKLAMDAN
Öte yandan RTÜK, Acun Il?cal?'n?n ''O ses Türkiye'' yar??mas?n?n 29 Ocak 2012 günü yay?nlanan bölümünde, a?abeyi Ömer Cenker Il?cal?'n?n orta?? bulundu?u ''Anatomica Kulak Burun Bo?az Hastanesinin reklam?n? yapt???'' gerekçesiyle ve gizli reklam nedeniyle uyar?lmas?na da karar verdi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri