forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AA ?LE TURKCELL ARASINDA TEKNOLOJ?K ALTYAPI ANLA?MASI

Aktif .

aa_300Anadolu Ajans? ile Turkcell aras?nda ses ve data hatlar? ile cihaz kullan?m?n? kapsayan 3 y?ll?k sözle?me imzalad?.

 

Son dönemde kurumun teknolojik alt yap?s?na önemli yat?r?mlar yapan Anadolu Ajans? (AA) ile Turkcell aras?nda ses ve data hatlar? ile cihaz kullan?m?n? kapsayan 3 y?ll?k bir sözle?me imzaland?. 

Sözle?meye göre üç y?lda toplam bin 500 ses ve 600 data hatt? ile iPhone ve iPad cihazlar, AA'n?n kullan?m?na sunulacak. 

AA Konferans Salonu'nda gerçekle?tirilen imza törenine AA Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Turkcell Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Selen Kocaba? ve AA çal??anlar? kat?ld?. 

Turkcell ve Anadolu Ajans? aras?nda imzalanan sözle?me ile ilk etapta 400 adet yeni ses hatt? ve 250 adet Turkcell 3G VINN modem, AA'n?n kullan?m?na sunuldu. Üç y?l içerisinde Turkcell'in toplam bin 500 ses ve 600 data hatt? AA'ya hizmet sa?layacak. 11 y?ld?r ileti?im ve teknoloji çözümlerinde Turkcell ve Turkcell Superonline ile çal??an AA'ya, sözle?me ve kampanyalar kapsam?nda iPhone ve iPad marka cihazlar tahsis edilecek. Ayr?ca, AA'n?n araç filosu da Turkcell Araç Takip sistemi ile anl?k olarak takip edilecek. 

AA, bugüne dek Turkcell'den ses ve data hatlar?, Turkcell Superonline'dan ise altyap?n?n uygun oldu?u tüm noktalarda Metro Ethernet ve G.SHDSL ba?lant? hizmeti ald?. Kurumun merkez ofis numaralar? Turkcell Superonline'a ta??nd?. Sanal sunucu yedekleme ve veri merkezi konusunda ise iki ?irketin ortak çal??malar? devam ediyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri