forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yigit_bulut_buyukHaziran ay?n?n ba??nda göreve ba?layan Yi?it Bulut Kanal 24'te yeniden yap?lanma için dü?meye bast?. 


Bulut Kanala yeni transferler yaparak görev tan?mlar?n? belirledi. 

 

??te Bulut'un yeni atamalar?... 

Merve Turkay : Genel Koordinatör (Bütün birimlerin Genel yay?n Yönetmeni ile do?rudan koordinasyonu ve do?rudan müdahale sa?lanmas?)

Fuat Ça?lar: Genel Yay?n ve Planlama Koordinatörü (Yay?n, Planlama haricinde yeni döneme haz?rl?k çal??malar?n?n tamam?n?n koordinasyonu ve Genel yay?n Yönetmenine iletimi)

Kahraman Poyrazo?lu: ?stihbarat ?efi ve Anchor

Mustafa Ayar: Editör/Muhabir  

Gülru Çongar : Emlak ve Ekonomi Editörü

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri