forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Behzat ÇlRtük

behzatcRTÜK, Behzat Ç. dizisiyle ilgili yap?lan ?ikâyetleri inceledi ve Star TV'ye273 bin TL ceza verdi. 

 

?nceleme s?ras?nda; “Rol model olan Behzat Ç. ile cinayet büro elemanlar?, Savc? Esra, Behzat’?n a?abeyi ve ba?ka karakterlerin de hemen her ya?am kesitinde, barda,meyhanede, evde, apartmanda, sokakta, üzüntülüyken, sevinçliyken, hatta bazen görevleri s?ras?nda bile alkol ald?klar? ve küfürlü konu?tuklar?” belirlendi. RTÜK, senaryoya katk? sa?lamayacak bu görüntülerin, kan?ksanaca??na dikkat çekti.

‘ÇOCUKLARI ÖZEND?R?YOR’ DE?ERLEND?RMES?

Çocuklar?n dizi kahramanlar?n?model olarak benimsemelerine vurgu yap?lan de?erlendirmede; “her f?rsatta alkol alan, küfürlü konu?an Behzat ki?ili?iyle, alkol kullan?m? ve argo konu?man?n neredeyse özde?le?mi? gösterilmesinin, küçük ya?taki izleyicileri özendirece?i” tespiti yap?ld?. Bunun yan? s?ra oyuncular?n yo?un olarak alkol almas?n?n, küfürlü konu?mas?n?n “tüm emniyetmensuplar?n?n yo?un biçimde alkol kulland?klar?, küfürlü konu?tuklar? izlenimine yol açabilece?i’ uyar?s? yap?ld?.

Diziyi yay?nlayan Star TV için uyar?da bulunan RTÜK, çocuklar? olumsuz etkileyebilecek saatte dizinin yay?nlanmas? nedeniyle 273.710 TL para cezas? verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri