forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ibrahim_karagulYusuf Ziya Cömert'in istifa karar? ard?ndan bo?alan Genel Yay?n Yönetmenli?i koltu?una ?brahim Karagül getiriliyor... 

 

Ayn? zamanda  TVNET Genel Yay?n Yönetmeni de olan ?brahim Karagül iki görevi bir anda yürütecek. 

ÇALI?ANLARA DUYURULDU 

Albayrak Grubu'nun CEO'su Ömer Bolat taraf?ndan çal??anlar?nae-posta ile yap?lan aç?klamada, Yeni ?afak Genel Yay?n Yönetmeni Cömert'in Cuma günü kendi iste?iyle görevini b?rakt??? belirtildi.

Yusuf Ziya Cömert'e ?u ana kadarki ba?ar?lar? için te?ekkür edilen aç?klamada, Cömert'in yerine gazetenin yazarlar?ndan ?brahim Karagül'ün atand??? duyuruldu.

?BRAH?M KARAGÜL K?MD?R?

1969 y?l?nda Trabzon'un ?alpazar? ilçesine ba?l? Sinlice Köyü'nde do?du. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Çe?itli gazetelerde ve dergilerde d?? haberler editörlü?ü yapt?. 1995'de çal??maya ba?lad??? Yeni ?afak gazetesinde D?? Haberler Editörlü?ü görevini üstlendi. Halen gazetenin kö?e yazarlar?ndan olan Karagül, iyi derecede ?ngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babas?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri