forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

eyup_cannRadikal Genel Yay?n Ynetmeni Eyp Can, Y?ld?r?m Trker'in Radikal'den ayr?lamas?n?n ard?ndan k?esinden a?klama yapt?...

Eyp Can, bugnk k?e yaz?s?n?n sonuna ili?tirdi?i bir notla, ?unlar? yazd?... 

"Radikal'de yaz?lar?n? byk bir keyifle okudu?um Y?ld?r?m Trker ile dn editryal anlamda ya?ad???m?z anla?mazl?k ve bu anla?mazl??? kar??l?kl? zememek yznden yollar?m?z? ay?rd?k. Kendisine Radikal'e yapt??? cesur katk?lar?ndan dolay? ok te?ekkr ediyor, yeni yaz? serveninde ba?ar?lar diliyorum."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri