forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

WSJDünyan?n en etkili ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal Türkiye'de ata?a kalk?yor. Wall Street Journal gazetesinin internet sitesi wsj.com Türkiye'de büyüme karar? ald?. 
Bu çerçevede Türkiye ofisini güçlendirmek için harekete geçen gazete, kendi bünyesinde yer alan Dow Jones Haber Ajans?'n?n Türkiye ofisinde çal??acak editör, muhabir, prodüktör ve çevirmen ar?yor.

BA?VURULAR 9 KASIM'DA SONA ER?YOR 

Deneyim gazeteciler arad?klar?n? ifade eden Dow Jones Haber Ajans? yetkilileri, Türkiye ekibinin Londra ve New York'taki meslekta?lar? ile yo?un bir mesaisi olaca??n? belirtiyor. Türkiye i? ve finans dünyas?n? yak?ndan tan?yan gazeteciler, hem kurulacak Türkçe internet sitesi hem de www.wsj.com için içerik üretecek.
 
Üniversite mezunu ve tam zamanl? çal??acak personel arayan ajans?n tecrübe ?art? bulunmuyor. Personel al?m? için kariyer.net ve yenibiris.com'a ilan veren Dow Jones Haber Ajans? ba?vuru süresinin 9 Kas?m 2012 Cuma günü sona erece?ini vurgulad?.
 
ABD'N?N EN ÇOK SATAN GAZETES?
 
1889 y?l?nda el yaz?s? ile yay?nlanmaya ba?layan gazete ad?n? Wall Street sokaklar?nda sat?lmas?ndan dolay? Wall Street Journal olarak ald?. Dünyan?n en büyük borsas?n?n yer ald??? sokakta sat???na ba?lanan Wall Street Journal, bugün 2 milyonu a?an tiraj? ile ABD'nin en çok satan gazetesi. ?ngilizce'nin yan? s?ra Almanca, Frans?zca, Japonca, Çince, Portekizce ve ?spanyolca yay?n yapan gazetenin yeni y?l ile birlikte Türkçe yay?na ba?lamas? bekleniyor.
 
MURDOCH 2007'DE ALMI?TI
 
1889 y?l?nda Dow Jones Grubu'nun kurucular? Charles Dow, Edward Jones ve Charles Bergstresser taraf?ndan kurulan Wall Street Journal, 1902 y?l?nda Charles Barron taraf?ndan sat?n al?nd?. Barron'un akrabalar? olan Bancrofts Ailesi 105 y?l boyunca gruba hakim oldu ve 2007 y?l?nda Wall Street Journal'? bünyesinde bulunduran Dow Jones Grubu'nu 5.6 milyar dolara medya imparatoru Rupert Murdoch'a satm??t?.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri