forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmet-hakan-medyasofaHürriyet yazar? Ahmet Hakan "muhafazakâr kad?n gazetecilerle bulu?tu" ve kö?esinden o kad?nlar? yazd?.

Eskiden say?lar?n?n "bir elin parmaklar?n? geçmedi?i"ni söyledi?i muhafazakar kad?n gazetecilerin "Medyasofa" isimli bir örgüt kurduklar?n? yazan Ahmet Hakan Hürriyet için de bir temennide bulundu:

KE?KE HÜRR?YET'TE DE OLSALAR

Yeni ?afak'ta onlar var, Star'da onlar var, irili ufakl? muhafazakâr haber kanallar?nda onlar var, TRT'de onlar var, Zaman'da onlar var... Ke?ke Hürriyet'te, Milliyet'te, hatta Sabah'ta da olsalar...

TW?TTERDAN BU FOTO?RAFI PAYLA?TI

Ahmet Hakan bulu?man?n foto?raf?n? da Twitter'dan payla?t?.

TW?TTERDAN BU FOTO?RAFI PAYLA?TI

Ahmet Hakan bulu?man?n foto?raf?n? da Twitter'dan payla?t?.

 

Deneme

 

AYNI D?L? KONU?UYORDUK ÇÜNKÜ...

"Kar??mdakilerle ayn? dili konu?uyordum... Baz? meseleleri uzun anlatmama gerek yoktu, bazen tek bir kelime bile anla?maya yetiyordu... Eh ne de olsa hepimiz ayn? yerden geliyorduk." diyen Ahmet Hakan, yaz?s?n? ?öyle sürdürdü: 

"Bakt?m, konu?ma s?ras?nda ?slami camiadan söz ederken hep "bizim camia" diyorum. Hatta Sibel Eraslan not tutmu?, "Tam 38 defa bizim camia dedin" diye hat?rlatt?... Gülü?tük." (Gazeteciler.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri