forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Faz?l Say'a 'Dini De?erler'i a?a??lama cezas?...

Aktif .

fazil-sayTwitter’da yazd??? yaz?larda halk?n dini de?erlerini alenen a?a??lad? gerekçesiyle yarg?lanan Faz?l Say, 10 ay hapis cezas?na çarpt?r?ld?.

Mahkeme hükmün aç?klanmas?n? erteledi.

?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Erhan Gülcan’?n haz?rlad??? iddianamede, Say’?n davaya konu tweet’lerini, ifade özgürlü?ü çerçevesinde bir ele?tiriden ziyade insan ili?kilerinin geli?mesine yarayan kamusal tart??maya hiçbir katk?da bulunmayan ve 3 büyük dinin mensuplar?n?n ortak de?erleri olan Allah, cennet ve cehennem gibi kavramlara yönelik hislerini nedensiz yere inciterek ve bu kavramlar?n anlams?z, gereksiz ve de?ersiz oldu?u kanaatini uyand?racak ?ekilde dini de?erleri a?a??lamak kast?yla yazd??? kanaatine var?ld??? belirtilmi?ti.

ÖMER HAYYAM’IN B?R DÖRTLÜ?ÜNÜ PAYLA?MI?TI
Faz?l Say’?n Twitter’daki mesaj?nda al?nt? yapt??? ve ?ikâyete konu olan Ömer Hayyam’?n ?iirinin dörtlü?ü ?öyle: 

’Irmaklar?ndan ?araplar akacak’ diyorsun Cennet-i alâ meyhane midir?’

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri