forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

abdullah-gulCumhurba?kan? Gül, Taksim Gezi Park? olaylarla ilgili olarak , herkesin art?k sakin olmas? gerekti?ini belirterek; "?yi niyetli mesajlar da al?nm??t?r" dedi.

Cumhurba?kan? Abdullah Gül, gazetecilere aç?klamalarda bulundu.

?stanbul ve Ankara'da ya?anan olaylara de?inen Cumhurba?kan? Abdullah Gül, Türkiye'de herkesin dü?üncesinin, fikirlerinin ve inançalar?n?n sayg?de?er oldu?unu belirterek, bu sayg? ve sevginin de kar??l?kl? olmas? gerekti?inin alt?n? çizdi. "Demokrasi demek, sadece seçim demek de?ildir" diyen Cumhurba?kan? Gül, seçim d???ndaki farkl? itirazlar?n da farkl? ?ekillerde dile getirilmesinin de do?al oldu?una vurgu yapt?.

Buna örnek olarak ise bar??ç?l gösterileri i?aret eden Cumhurba?kan? Gül, "Son günlerdeki geli?meleri de bunlar?n bir parças? olarak görüyorum. Ve samimi olarak söylüyorum ki iyi niyetli olarak verilen mesajlar?n hepsinin al?nd???n? da söylüyorum. Ve yeri geldi?inde gere?inin yap?laca??n? da söylüyorum" ?eklinde konu?tu.

?llegal örgütlerin de bu tür ortamlarda devreye girebildi?ini ve bir çok yanl??a imza atabildiklerine gönderme yapan Cumhurba?kan? Gül, "Herkes sa? duyulu olmal?, kurallara herkes uymal? ve itirazlar? görü?leri varsa bunlar bar??ç?l bir ?ekilde dile etirilmeli ve bunlar da getirildi. Bundan sonra hiç kimsenin kabul etmeyece?i, imaj?m?z? zedeleyici davran??lar da kabul edilmemeli" dedi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri