forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Ak Parti'den Sosyal Medya harekat?...

Aktif .

ET?KETLER:Sosyal Medya

 sosyal-medyaBa?bakan Erdo?an Gezi olaylar?n?n ayr?nt?l? olarak analiz edilmesini istedi.

Ak?am gazetesinin haberine gre; bu erevede genler dinlenecek, sosyologlarla toplant?lar yap?lacak. Ayr?ca olu?turulacak bir komisyon da sosyal medyay? masaya yat?racak.

Gezi olaylar? Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda nceki gn toplanan Merkez Karar Ynetim Kurulu'nda (MKYK) de?erlendirildi. Stratejik kararlar al?nd?. Buna gre;

GENLER? D?NLEYECEK

Ba?bakan Yard?mc?s? Blent Ar?n ve AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hseyin elik koordinasyonunda yrtlecek al??ma kapsam?nda, Gezi Park?'nda evreci hassasiyetle eylemleri ba?latan genlerin temsilcileriyle gr?me yap?lacak. Belirlenecek yol haritas? MYK ve Bakanlar Kurulu gndemine getirilecek.

Parti ynetimi, sosyolog ve psikologlar?n da aktif olarak devreye sokulmas?n? planl?yor. Bu do?rultuda ?i?leri Bakan? Muammer Gler son olaylar? toplum bilimcilerle de?erlendirecek. Toplant?n?n bu hafta yap?lmas? bekleniyor. Kat?l?mc?lar ve toplant?n?n adresi konusunda al??ma yap?l?yor. Ba?bakan Erdo?an'?n da program?n?n uygun olmas? durumunda bizzat de?erlendirmeleri alabilece?i belirtiliyor.

KOM?SYON KURULDU

 

Parti bnyesinde bir de sosyal medya komisyonu olu?turuldu. ARGE, Tan?t?m ve Medya Ba?kanl??? ve Genlik Kollar?'n?n dahil oldu?u komisyon, daimi grev yapacak ve geni?letilecek. Sosyal medyada en ok konu?ulanlar, AK Parti alg?s?, nas?l tan?t?m yap?laca??, provokasyon alanlar? tek tek analiz edilerek parti ynetimine sunulacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri