forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Polis Taksim'e girdi, pankartlar? ve barikatlar? temizledi

Aktif .

taksim-pankartGezi Park? eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydan?’na girdi. AKM ve Cumhuriyet An?t?’ndaki pankartlar kald?r?ld?.

Göstericiler, gaz ve tazyikli suyla müdahale eden polis ekiplerine ta? ve molotofkokteyliyle kar??l?k verdi.  

Sabah 07.30 s?ralar?nda Dolmabahçe'de toplanan çevik kuvvet ekipleri, Gümü?suyu üzerinden Taksim’e do?ru hareket etti.

Çevik kuvet ekiplerinin meydana ç?kmas?na engel olmaya çal??an baz? göstericiler, polise ta? att?.

'TA? ATMAZSANIZ, GAZ SIKMAYIZ'

Taksim Meydan?'na ç?kan çevik kuvvet ekipleri, göstericilere "Bize ta? atmay?n, biz de gaz ve su s?kmayal?m" ?eklinde anons yapt?.

POL?STEN ANONS: GEZ?'YE G?RMEYECE??Z

Polis ekiplerinin ayr?ca Gezi Park?’na girilmeyece?i, sadece AKM ve Cumhuriyet An?t?’ndaki pankartlar?n kald?r?laca?? yönünde anons yapt??? da görüldü.

PANKARTLAR KALDIRILDI

Çevvik kuvvet ekipleri, AKM ve Cumhuriyet An?t?’ndaki pankartlar? kald?rmaya ba?lad?. Pankartlar? kald?ran polisin, AKM’de sadece Türk bayra??n? b?rakt??? görüldü.

Polisin müdahalesinin ard?ndan geri çekilen göstericiler, polise molotofkokteyli ve ta?la kar??l?k verdi.

Çevik kuvvet ekipleri, Cumhuriyet An?t?'n?n etraf?n? sard?. Polis, pankartlar?n yeniden as?lmas?na engel olmaya çal???yor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri