forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Abdullah Gül

abdullah-gulCumhurba?kan? Abdulah Gül, uluslararas? bas?na seslenerek Ortado?u'daki olaylarla Türkiye'deki olaylar aras?nda benzerlik kurulmas?n?n yanl?? oldu?unu söyledi.

Cumhurba?kan? Gül ?unlar? söyledi...

"Uluslar aras? bas?na da tabii ki seslenmek istiyorum. ?çinde bulundu?umuz y?llarda çevre ülkelerde, kom?ular?m?zda, Orta Do?u ülkelerinde birçok olaylar oldu. Bunlar çok heyecanland?rd?. Türkiye'deki olaylar?, Taksim'deki olaylar? seyredenler, birdenbire olaylarda benzerlik kurmaya kalkt?. Tamamen yanl?? bir ?ey. O ülkelerde temel hak ve özgürlükler için insanlar, 'demokrasiye geçelim, çok partili sisteme geçelim, ço?ulculuk olsun, herkes istedi?ini rahatl?kla, korkusuz ifade edebilsin' diye ayakland?lar. Türkiye'ye bakarsan?z, bütün olup bitenlere bakarsan?z, böyle talepler yok. Hatta hatta, Avrupa'n?n en geli?mi? baz? ülkelerinde insanlar sokaklar? dolduruyorlar, 'i? bulun bize, i?siziz' diye. Türkiye'de öyle de de?il. Çok ?ükür, elhamdülillah, bütün dünya bu ekonomik kriz içerisinde, ekonomisi düzgün giden nadir ülkelerden biriyiz veya insanlar eskiden oldu?u gibi 'faili meçhul cinayetler dursun, ola?anüstü haller kalks?n, katiller yakalans?n', bunlar içinde de?il. Onun için önce olup bitenleri, Türkiye'yi farkl? bir safhaya koymak gerekir ve uluslararas?, özellikle yay?n kurulu?lar?n?n da buna çok dikkat etmeleri gerekir."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri