forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

HRANT DİNK ANISINA 'VİCDAN' KONULU KISA FİLM YARIŞMASI DÜZENLENİYOR

Aktif .

hrant_dink19 Ocak 2007'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına “Gelin Vicdanımızla Bakalım” konulu bir kısa film yarışması düzenleniyor. Organizasyon Komitesi'nde Banu Güven, Çiğdem Mater ve Sibel Asna gibi isimler var...
 
 
YARIŞMAYLA İLGİLİ YAPILAN DUYURU ŞÖYLE:

“Gelin Vicdanımızla Bakalım” projesi amatör-profesyonel uluslararası tüm katılımcıların çekecekleri kısa filmlerle
vicdanın farklı yüzlerini sergilemelerini hedefliyor.
 
Filmler 1 Ağustos – 30 Kasım 2009 tarihleri arasında www.vicdanfilmleri.org sitesine yüklenebilir.
 
Gönderilen filmler, teknik bir elemeden geçtikten sonra sitede yayınlanacaktır. Bu teknik eleme projenin
tanımlanmış kapsamda olup olmadığını irdeleyecek başka herhangi bir değerlendirmede bulunmayacaktır.
Siteye yüklenen filmler, internet üzerinden izlenebilecek, halk tarafından oylanacak ve yorumlanacaktır.
 
Projenin sonunda siteye yüklenen filmler, uluslararası film yapımcıları, yönetmen, yazar, sanatçı, aktivist gibi
çeşitli çevrelerden oluşturulan jüri tarafından, sanatsal ve fikri değer gibi içeriksel zenginlikleri göz önüne
alınarak ikinci bir elemeden geçirilecek ve 20 film seçilecektir.
 
Jürinin belirlediği 20 filmin açıklanma tarihi Şubat 2010 olarak öngörülmektedir.
 
Projenin son aşamasında seçilen bu 20 filmin bir araya getirilmesiyle 90 dakikalık bir film hazırlanacak ve
uluslararası film festivallerine önerilecektir.
 

VİCDAN KONULU KISA FİLM PROJESİ ŞARTNAMESİ
 
1. AMAÇ

Uluslararası Hrant Dink Vakfı‟nın, Hrant Dink'in "Sağduyunun, vicdanın sesi suskunluğa mahkum edildi, şimdi o
vicdan çıkış yolu arıyor." cümlesinden hareketle düzenleyeceği Uluslararası Kısa Film Projesi, vicdanını kamerayla
buluşturmak isteyenlere sesleniyor.

2. KAPSAM

Uluslararası Hrant Dink Vakfı‟nın Vicdan Konulu Kısa Film Projesi‟ne başvurular 1 Ağustos – 30 Kasım 2009
tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Projeye katılan filmler, moderatörlerin onayından geçtikten sonra Uluslararası Hrant Dink Vakfı‟nın
www.vicdanfilmleri.org sitesinde yer alacak ve halk oylamasına ve yorumlarına açılacaktır.
Profesyonel sinemacılar, yazarlar ve kültür dünyasından seçilen bir jüri heyeti, tüm filmleri izleyip en iyi 20 filmi
belirleyecektir. Bu filmler daha sonra profesyonel bir ekip ve projenin ileriki aşamalarında anons edilecek
önemli bir yönetmen tarafından 90 dakikalık tek bir film halinde kurgulanacak ve uluslararası film festivallerinde
özel gösterimleri yapılacaktır.

İlk 20‟ye giren filmler 2010 yılının Şubat ayı içinde anons edilecektir.

3. KATILIM KOŞULLARI

Projeye katılacak filmlerin, pelikül (35, 16, 8, süper 8), dijital kamera veya kameralı cep telefonu ile çekilmiş
olması gerekmektedir.
Filmlerde tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon vb. türde olabilir.
Filmlerin süresi, jenerik dahil 5 dakikayı geçmemelidir. Beş dakikadan uzun filmler kabul edilmeyecektir.
Filmler bu proje için çekilmiş olmalıdır. Başka yarışmalara katılmış ve daha önce gösterilmiş filmler yarışmaya
katılamaz.
Katılımcılarda herhangi bir yaş ya da deneyim sınırlaması yoktur. Daha önce film çekmiş kişiler, profesyonel
yönetmenler veya hiç film çekmemiş kişiler de projeye katılabilir.
Altyazı dili İngilizcedir. Bütün filmler tercihen İngilizce altyazısı yapılmış olarak gönderilmelidir. Altyazısı
olmayan filmler, İngilizce çevirilerinin time-code'ları ile birlikte gönderilebilir.
Filmler bir ekip tarafından yapılmış olsalar bile, başvuru, filmin yönetmeni tarafından yapılmalıdır.
Web sayfasına yüklenecek olan filmlerin AVI, MPEG/MPG, MOV veya FLV formatında olması gerekmektedir.
Moderatörün onayından geçecek olan filmler web sitesinde yer alacak ve halk tarafından oylanacak ve
yorumlanacaktır. Projenin amacına uygun olmayan, teknik koşulları taşımayan filmler değerlendirilmeye
alınmayacaktır.

4. TELİF HAKLARI

Projeye katılan filmlerde telif hakkı doğuran fikir ve sanat eserleri (senaryo ve müzik vs) kullanılmış ise, filmin
yönetmeni, bu eserlerle ilgili telif haklarını almış olmalıdır. Katılacak filmlerde, kullanılan fikir ve sanat
eserlerinden doğacak uyuşmazlıklarda vakfa herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
Projede dereceye giren filmlerin eser sahipliği hakkı yönetmenine ait olmak üzere, bu filmlerin çoğaltılması,
toplu gösterimi, kiralanması, dağıtımı, festivallere gönderilmesi, ve bu hakları üçüncü kişilere devir hakkı,
herhangi bir bedel ödemeksizin, Uluslararası Hrant Dink Vakfı‟na ait olacaktır.
Film ilk 20 arasına girer ise filmin yönetmeni şartnamede yazılı olan kuralları içeren noter tasdikli bir
muvafakatname imzalamayı ve eğer özgün fikir ve sanat eserleri kullanılmış ise bunlarla ilgili telif belgelerini
sunmayı kabul etmiş sayılır.

Filmin yönetmeni, projede derece alan filmiyle ilgili ticari bir anlaşma yapmak istediği durumda, söz konusu
anlaşmaları UHDV‟nin üst paragrafta belirtilen haklarına halel vermeyecek şekilde yapmak ve UHDV‟yi yazılı
olarak anlaşmalarla ilgili olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
İlk 20 filmin tamamı ya da filmlerin bir kısmının bir araya getirilmesiyle yaratılacak olan 90 dakikalık yeni filmin
eser sahipliği hakkı UHDV‟ye ait olacaktır. 90 dakikalık film içinde eserleri kullanılanlar hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.

5. FİLMLERİN İADESİ

Projede dereceye giremeyen filmler UHDV arşivine devredilecektir.
Projede ödüllendirilen filmler yine UHDV arşivinde saklanacak olup, filmler uzun metrajlı bir filmin parçası
olarak, yönetmeni bilgilendirilerek UHDV'nin uygun gördüğü mecralarda gösterilebilecektir.
Webe yüklenen filmler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
SEÇİCİ KURUL
Filmler, UHDV tarafından belirlenecek bir Ön Seçici Kurul tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır. Seçici kurulun ön
elemesinden geçen filmler jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve ilk 20 film seçilecektir. Jüri üyeleri web-
sitemizde ilan edilecektir.

DEĞERLENDĠRME TAKVİMİ

Projeye katılan filmler, 1 Ağustos – 30 Kasım 2009 tarihleri arasında www.vicdanfilmleri.org
yüklenebilir.
Jürinin seçtiği İlk 20 filmin açıklanma tarihi Şubat 2010 olarak öngörülmektedir.
 

JÜRİ: 
 
İbrahim Betil
Costa Gavras
Georges Moustaki
Harutyun Khachatryan
Nebahat Akkoç
Ömer Madra
Lale Mansur
Rakel Dink
Serra Yılmaz
Rela Mazali
Serge Avedikian
Vaughan Pilikian
Yıldırım Türker
 

ORGANİZASYON KOMİTESİ:
Ayşe Gül Altınay
Banu Güven
Çiğdem Mater
Delal Dink
Hermine Sayan
Karin Karakaşlı
Melek Ulagay
Sibel Asna

DKM ARŞİVİ