forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:DigitürklD Smart

digiturkTMSF'nin el koydu?u Digitürk'e Do?an Grubu'nun talip oldu?u ortaya ç?kt?. 

D-Smart CEO’su Ali Güven, Digiturk’ü sadece Lig TV için de?il tüm operasyonlar?yla istediklerini belirterek, “Bu sat?n almada Rekabet Kurumu’nun kurallar? belirleyici olacak. Yani son sözü devlet söyleyecek” dedi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Çukurova Grubu’nun borçlar? nedeniyle Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koydu?u dijital yay?n platformu Digiturk’e en büyük rakibi D-Smart talip oldu. D-Smart CEO’su Ali Güven, Türkiye’den bir dünya markas? ç?karmak, milli serveti korumak ve Türkiye’de döviz kalmas? amac?yla Digiturk’e talip olduklar?n? belirterek, “Sadece futbol de?il, tüm Digiturk operasyonlar?n? istiyoruz” dedi.  

REKABET KURUMU

?u anda Digitürk’ü almak için ad? geçen ?irketler aras?nda en mant?kl? birle?menin D-Smart ile gerçekle?ece?ini söyleyen Güven, “Bizim tâbi oldu?umuz üç tane çok önemli kurulu? var; Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK), Rekabet Kurumu ve RTÜK. Özellikle burada Rekabet Kurumu’nun kurallar? belirleyici. Rekabet Kurumu’nun kurallar? ve izinleri imkan verirse talip oluruz. Burada son sözü devlet söyler” dedi.Bir operatör olarak Digiturk ile ilgilenmelerinin en do?al haklar? oldu?unu da kaydeden Güven, bununla ilgili çal??malar? ba?latt?klar?n? söyledi.

Digiturk’e kimler talip?

D-Smart’?n d???nda TMSF’nin bünyesindeki Digitürk’e son dönemde resmi olmayan kaynaklara göre Frans?z Canal Plus, Ciner Grubu, Do?u? Grubu ve Türk Telekom’un da talip oldu?u iddia ediliyor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri