forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

aksam-skyturkAk?am Gazetesive SKY 360 kanal?n? Kolin-Limak-Cengiz ortakl??? sat?n ald?.

MEDYAYA G?RMEK ?ST?YORDUK

Limak Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Nihat Özdemir, hürriyet.com.tr'ye yapt??? aç?klamada, Limak olarak zaten uzun süredir medyaya girmek istediklerini, Mehmet Cengiz'den kendilerine böyle bir teklif gelince olumlu yakla?t?klar?n? anlatt?. Özdemir, tek ba??na gazetenin ya da bir haber kanal?n?n çok bir ?ey ifade etmedi?ini ancak bir gazete bir haber kanal? olunca daha anlaml? olaca??n? dü?ünerek, Ak?am, Sky ve yine Türkiye'nin en de?erli radyolar?ndan olan Alem FM ile Alem Dergisi'ni almakta tereddüt etmediklerini söyledi. 

BÜYÜK ORTAKLIK

Ak?am Gazetesi ve SKY360 TV'yi alarak medya sektörüne giren Kolin-Limak-Cengiz ortakl???, in?aat sektörüyle ba?lad?klar? yollar?na enerji alan?nda ald?klar? dört da??t?m ?irketiyle büyüyerek devam ettiler. Ortakl?k son olarak 3. havaliman? ihalesini 22 milyar Euro ile kazand?. Kolin-Limak-Cengiz ortakl???n?n birlikte yapt??? i?lerin toplam de?eri 47 milyar dolar.

TMSF 2 AY ÖNCE EL KOYMU?TU

Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubu'nun kamuya olan borçlar?ndan dolay? grubun medya ?irketlerine May?s ay?nda el koymu?tu. Bu kapsamdaAk?amGazetesiveSky360televizyonu da 24 May?s'ta TMSF yönetimine geçmi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri