forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Davut Dursun

rtukRTÜK Ba?kanl???'na Davut Dursun tekrar seçildi. 

RTÜK'ten yap?lan aç?klama ?öyle... 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 23 Temmuz 2013 tarihinde, 6112 Say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve  Yay?n  Hizmetleri  Hakk?nda  Kanunun  36.  maddesi  kapsam?nda  Ba?kan  ve  Ba?kan  Vekilini  seçmek  üzere toplanm??t?r.  

6112  Say?l?  Kanunun  36/2  Maddesi  gere?ince  Üst  Kurul  Üyesi  Prof.  Dr.  Davut  Dursun’un ba?kanl???ndaki toplant?da  yap?lan  ilk tur  oylama  sonucunda, Üst Kurul Ba?kanl???na  üçüncü  kez Prof. Dr. Davut Dursun, Ba?kan Vekilli?ine ise Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendo?lu seçilmi?tir. 

?lgililerin dikkatine sunulur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri