forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Cengiz Er

cengiz-erA Haber'in kurulu?undan beri Genel Yay?n Yönetmenli?ini yapan Cengiz Er, zorunlu izne ayr?ld?. 

Cengiz Er'in Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Grup Ba?kan? Mahmut ?p?irli ile baz? sorunlar ya?ad??? ve bunun üzerine kendi iste?iyle izne ayr?ld???, izin dönü?ü ise Er'in görevine devam etmeyece?i belirtiliyor. 

ERDO?AN'IN KUZEN?

Ba?bakan Erdo?an’?n kuzeni olan Cengiz Er uzun y?llar Kanal 7’de haber müdürlü?ü yapt?. Er, 2005'te Star TV haber müdürü olarak görev yapt?. Er daha sonra Kanal 24’ün kurulu?unda yer ald? ve bir dönem genel yay?n yönetmenli?i görevini sürdürdü. Er, yakla??k 2.5 y?ld?r A Haber'in genel yay?n yönetmenli?ini yap?yordu. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri