forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yenisafak-mansetYeni ?afak yakla??k 4 y?ld?r yazar? olan Osman zsoy'un yaz?lar?na son verdi.

zsoy, gazeteden ayr?lmas?yla ilgili Twitter hesab?ndan ?yle duyurdu:

1- OKUYUCU ve TAK?P?LER?ME DUYURU; Bilgisayar ba??nda yar?nki yaz?m? tamamlamak zereydim ki;

2- Gelen bir telefonla, Yeni ?afak'taki yaz?lar?ma son verildi?ini ?renmi? bulunuyorum.

3-    4 Nisan 1983'den beri 30 y?l? a?k?n sredir de?i?ik mecralarda yazd?m. Yeni ?afak'ta da 4 gzel YAZI YILI geirdim.

4- Gazete ynetimini a?an bir iradenin buna neden oldu?unu tahmin etmek g de?il. Arkada?lara asla k?rg?n de?ilim.

5- Bu tr olaylar insan hayat?nda nokta de?il, V?RGL hkmndedir. nemli olan milletimizin gelece?e yry?dr.

6- Say?n Ba?bakan?n yapt??? gibi, yollar?m?z ayr?ld?, fikir ayr?l??? olu?tu diye eski yol arkada?lar?m?z?n arkas?ndan konu?mak bize yak??maz

7- Prensip itibariyle yar?m kalm?? i?lerden asla ho?lanmad???mdan, ba?lad???m yaz?y? tamamlay?p yine de gazeteye gnderdim...

8- Bugnler de gelip geecektir. Yar?nlar?m?z?n bugnlerden daha ayd?nl?k olaca??nda kimsenin zerre kadar tereddd olmas?n.

 

9- Emin olun; yak?nda tertemiz, p?r?l p?r?l, adil bir lkede ya?ayacaks?n?z. TM OKUYUCU ve TAK?P?LER?M?N yeni y?l?n? kutlar?m...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri