forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

MEDYA EĞİTİMİ AVRUPA'DA ZORUNLU HALE GETİRİLİYOR

Aktif .

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği  vatandaşlarının yeni medyada daha faal olabilmeleri, gizli reklamlar, mahremiyet ihlali gibi potansiyel risk teşkil eden konularda medya eğitiminin zorunlu hale getirilmesine çalışıyor.
 

Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medyadan sorumlu üyesi Viviane Reding konuyla ilgili açıklamasında "Artık medya ile karşılıklı etkileşim bir gazeteye yazı yazmaktan çok daha fazla anlam içerecek. Bugünün tüketicileri kendi içeriklerini oluşturabilirler ve üçüncü parti içeriğini dönüştürerek yeni şeyler üretebilirler. Ancak sosyal iletişim ağları ve dijital TV gibi yeni medya araçlarını kullanamayanlar kendilerini kuşatan bu dünyanın parçası olmanın ve onunla iletişim kurmanın sıkıntılarını yaşayacaklardır" dedi.


Nitekim yeni medya yayınları ve ekonomik getirileri Avrupa'da giderek artarken birtakım gözle görülmeyen engeller de iletişim daha modern biçimlerine erişimi sınırlamaya devam ediyor.


2008'de yapılan AB İstatistik Kurumu (Eurostat) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, neredeyse her dört Avrupalıdan biri internet bağlantısı olmadığını çünkü Web'i nasıl kullanmaları gerektiğini bilmediklerini itiraf ediyor.


Komisyon medya okuryazarlığının sosyal dışlamanın yeni bir şekli olduğunu düşünüyor ve dolayısıyla üye devletleri gelişmekte olan teknolojilerin nesiller arasında, farklı gelir ve sosyal konumdaki insanlar arasında yaratacağı boşluğu gidermesi için çaba sarf ediyor.
Avrupa anlaşmaları Brüksel'in eğitim politikalarını doğrudan düzenlemesine izin vermiyor. Ancak Komisyon üye devletleri ikna yoluyla farklı alanlarda bir takım yasal tedbirler alınmasında ikna gücünü kullanıyor.


AP'ın desteğiyle Komisyon 20 Ağustos'ta bir tavsiye yayımladı ve üye ülkeleri yetişkinler için yeni medya eğitimine tabi tutabilecek kurslar düzenlenmesini ve okul eğitim müfredatlarında bu eğitim türünün zorunlu hale getirilmesini istedi.


Avrupalı gençlerin yüzde 85'inden fazlası interneti ve sohbet odaları, bloglar, sosyal iletişim ağları gibi yeni medya araçlarını düzenli olarak kullanıyor. Komisyon'un hedef kitlesinin gençler olmasının sebebi ise birçoğunun Web'in ve yeni teknolojilerin tehditlerini göz ardı etmeleri.


Genç kullanıcılar gerçekten de internette en kötü deneyimleri yaşayan kullanıcı gurubunu temsil ediyor. Bunun sebebi ise kişisel bilgilerin korunması noktasında son derece rahat davranmaları ve bu bilgilerin paylaşımından kaynaklanabilecek tehlikelerin farkında olmamaları.
Komisyon tavsiyesinde vatandaşların ve özellikle gençlerin kişisel bilgilerine geliştirilmiş reklam gibi sipariş programlardan nasıl koruyabileceklerine dair bilgi sunulmasına yer veriliyor.


Bu hedefe ulaşılabilmesi için Brüksel eğitim müfredatında medya eğitiminin zorunlu hale getirilmesi konusunda tartışmaların başlatılması çağırısında bulunuyor.


Komisyon ayrıca Avrupalıların bloglar, sosyal iletişim siteleri ve diğer yeni tür iletişim araçları sayesinde medya kullanıcıları olmak yerine medya içerik üreticileri olarak görmek istediklerini belirtiyor.


Ancak medya içerik üretiminde vatandaşların daha fazla söz sahibi olmaları kimi çevreleri endişelendiriyor. Avrupa Yayıncılar Birliği Başkanı Angela Mills kitle internet medyasında bir çeşit "fast food" üretimine gidilmesi riskine karşı uyarıyor.


Blogların hızla çoğalması ve içeriğin kontrol edilmemesi gibi nedenlerle gazeteciliğin toplum içindeki rolü tehdit altında bulunuyor. Mills "Birçok aç internet kullanıcısı gerçekten de bilgilendirilmek istiyor olabilirler ama bilgi sağlayıcıların veya kaynakların amaçlarını sorgulamaksızın Web'de gezinen bazıları kitle halinde yanlış bilgilenmeye yol açabilirler" şeklinde uyarıyor.

Arka plan:


Avrupa Parlamentosu'nun (AP) geçen yıl bu konuda çağrıda bulunmasından sonra Komisyon taslak hazırladı. AP üyeleri okullarda hem öğretmenlere hem de öğrencilere medya eğitimi verilmesi talebinde bulundular. AP'ın Slovenyalı üyesi Ljudmila Novak tarafından hazırlanan ve herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısını meclis 2008'de onayladı. Medya eğitiminin teşvik edilmesi çağrısının yer verildiği karar bütün okullarda ve öğretim düzeylerinde medya eğitiminin müfredatın asli parçası olması, öğretmen ve yaşlı vatandaşlara medya eğitimi verilmesi tavsiyesinde bulunuyor.  (Referans)

DKM ARŞİVİ