forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Kanal t'de Rana Elik'in sundu?u ?ntervizyon program?na telefonla kat?lan Zlf Livaneli, 'Ey zgrlk' adl? bestesini bir GSM firmas?na satmas?ndan sonra kendisine yneltilenele?tirilere tepki gsterdi.(Videolu Haber)

DKM Yay?n Ynetmeni Ertu?rul Acar'?n stdyo konu?u olarak kat?ld??? ?ntervizyon program?na telefonla ba?lanan Livaneli internet sitelerinde kendisiyle ilgili haberlerin yap?lmas?na da sert ?kt?.

?nternet siteleriyle ilgili, "Medya sitesi dedi?iniz, gazetelere giremeyen, i? bulamayan, yar?m yamalak kompleksli ocuklar?n sinirlerini bo?altma yeri" de?erlerdinmesi yapan Livaneli'nin bu szne Ertu?rul Acar tepki gsterdi.
Acar, canl? yay?nda Livaneli'ye ?u cevab? verdi: "Zlf Livaneli'nin internet siteleri hakk?ndaki de?erlendirmesini do?ru bulmuyorum. Bu siteleri yay?nlayan ki?iler yle i?siz gsz tak?m? de?il. ok nemli i?ler yap?yorlar. ?nternet sitelerine bir kesim malesefhala byle bak?yor. Ancak art?k i? onlar?n bildi?i gibi de?il, ok farkl?. Zlfi Bey'in yazd??? gazete 170 bin sat?yor,internet sitelerini ise milyonlarca ki?i okuyor."
Programdan sonra Ertu?rul Acar'? telefonla arayan Livaneli, internet siteleriyle ilgili de?erlendirmesi konusunda a??r?ya kam?? olabilece?ini ve yzden zr diledi?ini syledi...
??TE YA?ANAN TARTI?MANIN V?DEOSU...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri