forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

nuriye_akmanGazeteci yazar Nuriye Akman, 25 y?l? a?k?n profesyonel ileti?im deneyimini Nuriye Akman ?leti?im Atlyesinde kat?l?mc?larla payla??yor.
?stanbul Modada hizmet veren merkezde, ileti?im yeteneklerini ke?fetmek isteyen ?renciler, al??anlar ve yneticiler iin kapsaml? bir ileti?im e?itimi sunuluyor. Akman, ileti?im sektrnde al??anlara ve kurumlara zel e?itimler de sunuyor.

?yi ileti?imin temelinin do?ru sorular? sorabilmek oldu?unu belirten Akman, anlamak ve anla??lmak iin ileti?im yeteneklerini geli?tirmek isteyen herkesi atlyesine davet ediyor.

Nuriye Akman ?leti?im Atlyesinde; rportaj teknikleri, iyi sunum yapabilme, sesimiz ile bar??ma, fikirlerimizi etkili bir biimde savunabilme, Trkeyi gzel konu?ma ve yazma, gndelik hayatta gerekle?tirdi?imiz syle?ileri fark etme, rportaj, kitap, mzik ve film analizleri yapabilme, ifade biimlerimizi geli?tirme, ileti?imde nceliklerimizi belirleme, kendi gcmz farketme gibi konular zerine kapsaml? uygulamalar yap?l?yor.
?nteraktif ?renim modeli
Nuriye Akman, atlyesinde verdi?i e?itimlerde ?rencilerinin zgvenlerini ve yeteneklerini a??a ?karmalar? iin onlara destek olurken, deneyimlerini payla?malar?n? sa?l?yor. Tm ?rencileriyle birebir ilgilenen Akman, farkl? bir ?renim modeli uyguluyor.

NUR?YE AKMAN ?LET???M ATLYES? YEN? DNEMDE YEN? ATLYELERLE AILIYOR!

Nuriye Akman ?leti?im Atlyesi, 2009 gz dneminde yeni atlyelerle a?l?yor. 27 Eyll 2009dan itibaren ba?layacak olan atlyeler:

Ali Ural ile Yaz? ve ?iir Atlyesi

Yazarl?k e?ilimlerinin belirlenmesi ve desteklenmesinden yola ?k?larak olu?turulan Yaz? ve ?iir Atlyesinde ?air ve yazar Ali Ural, kat?l?mc?lara okuma bilinci ve birikimini kazand?rmay? hedefliyor. Bir hafta ?iir, bir hafta yaz? olmak zere dn?ml olarak gerekle?tirilen atlyede Ural, yaln?z Trk edebiyat?n?n sekin yazarlar?n?n de?il, kat?l?mc?lar?n metinleri zerinde de konu?arak edeb tahliller yap?yor. 12 hafta sren atlyede ilham ve hayal gibi yazara g veren kaynaklar, ironi ve im s???naklar? irdelenerek, grmenin, elemenin ve erevelemenin s?rlar? payla??l?yor.
Serhat z?en ile Temel Foto?raf Teknikleri

Yeni dnemde ba?layacak olan bir di?er atlye ise Serhat z?enin Temel Foto?raf Teknikleri Atlyesi
.
?lk hedefin gerek bir foto?raf projesi retmek oldu?u atlyede, foto?rafta temel prensipler ve teknik bilgiler uygulamalar e?li?inde aktar?l?yor. Yedi hafta sren atlyede, temel bilgilere hakim olduktan sonra, kat?l?mc?lar ekipmanlar?n? en iyi biimde kullanmay? ?reniyor ve proje retimi iin harekete geiyor.

Detayl? bilgi iin: www.nuriyeakman.com/atolye
Nuriye Akman ?leti?im Atlyesi Adres: Ru?en A?a Sok. No:8 Moda- Kad?ky

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri